Karta_duzej_r

Muzeum Ziemi Lubuskiej oferuje dla posiadaczy karty LUBUSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY następujące zniżki:
bilety ulgowe obowiązują tylko osoby dorosłe, natomiast dzieci, młodzież szkolna i studenci wchodzą bezpłatnie w dniach i godzinach otwarcia placówki

Celem wprowadzenia Lubuskiej Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto Karta służyć ma promocji rodziny, w tym rodziny wielodzietnej oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzystaniem dóbr i obiektów kultury, edukacji i sportu na terenie województwa lubuskiego.

Więcej informacji:
Dział Oświatowy MZL– tel. 68 327 23 45 w. 19