Karta_duzej_rJuż od lipca 2019 r. Muzeum Ziemi Lubuskiej włącza się w program Lubuskiej Karty Seniora. Do skorzystania z karty uprawnieni będą Seniorzy z województwa lubuskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Dla posiadaczy kart oferujemy bezpłatny wstęp do Muzeum w soboty na wszystkie wystawy stałe i czasowe. Ulga dotyczy osób zwiedzających naszą instytucję indywidualnie.

Karta będzie wydawana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Efektem wprowadzenia Lubuskiej Karty Seniora ma być wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcenie korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu, umożliwienie rozwoju zainteresowań, promowanie wartości wieku dojrzałego oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Szczegółowe informacje na temat Karty będą na bieżąco udostępniane na stronie RO

 

Więcej informacji:
Dział Oświatowy MZL – tel. 68 327 23 45 w. 19