7 kwietnia 2016

W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy: Ziemia Lubuska

Rozciągnięta między Ukrainą a Rumunią Bukowina, wielokulturowy Siedmiogród, z liczną mniejszością węgierską, Hrušov […]