Poniżej znajdują się fragmenty wypowiedzi osadników na Ziemi Lubuskiej. Wywiady zostały przeprowadzone w latach 2015-2016 przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz w ramach projektu współrealizowanego przez MZL i Europejską Sieć Pamięć i Solidarność  In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy. Fragment wypowiedzi Eckehardta Gaertnera pochodzi z reportażu Takie życie Tadeusza Krupy.

 

W  DRODZE

Adolf Piasecki: Główny Pełnomocnik ds. ewakuacji

Stanisław i Henryk Domaradzcy: Pilnowanie koni podczas transportu

Olga Wiśniowska: Ślub w amerykańskim obozie przejściowym

Stanisław Domaradzki: Zapasy na drogę

Wanda Skorulska: O gotowaniu podczas transportu

Stefania Zawacka: Przeprawa pociągiem przez Odrę

 

NA NOWYM MIEJSCU

Wilhelm Skibiński: Działalność PUR-u

Adela Górgurewicz: Pędzenie krów przez 30 km 

Wanda Skorulska: Mieszkania po Niemcach

Wilhelm Skibiński: Nowoczesność

Adolf Piasecki: Apel rządu do geodetów

Maria Kowalska: Budowa domu w Żaganiu

 

ROSJANIE

Renata i Tadeusz Skrzypkowie: Rosjanie w Nowym Kramsku

 

NIEMCY

Adela Górgurewicz: Niemcy zebrali siano

Adela Górgurewicz: Niemcy w drodze na dworzec

Eckehardt Gärtner: „Tu jest Polska”

 

NOSTALGIA

Wanda Skorulska: Tęsknota za domem

 

UNRRA

Stanisław i Henryk Domaradzcy: Pomoc z UNRRA

Stanisław i Henryk Domaradzcy: Konie z UNRRA

 

KOŚCIÓŁ

Wilhelm Skibiński: Poewangelickie kościoły

 

SZKOŁA

Stanisław Domaradzki: Powojenne nauczanie

 

NOWY “WSPANIAŁY” ŚWIAT

Stanisław Domaradzki: Szarwark

Leopold  Sebastianowicz: Spółdzielnie produkcyjne

Leopold  Sebastianowicz: Cegły na odbudowę Warszawy

 

PO GODZINACH

Stanisław i Henryk Domaradzcy: Zabawy w Bieniowie

Stanisław i Henryk Domaradzcy: „A nasza Halinka…”