Zobacz bieżące wystawy
Zobacz archiwum wystaw z innych lat

 • PROF. WŁADYSŁAW KORCZ – PIONIER LUBUSKIEJ HISTORIOGRAFII
  Komisarz – Wiesław Myszkiewicz
  Organizator: Dział Historyczny
  Termin: styczeń – luty
 • ANDRZEJ STRUMIŁŁO – MALARSTWO 1988-1998
  Komisarz – Leszek Kania
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 13.01.1999 – 14.02.1999
 • WYSTAWA FOTOGRAFII LIDII POPIEL
  Komisarz – Emilia Ćwilińska
  Termin: luty – marzec
 • EROS W KARYKATURZE – ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie
  Komisarz – Anitta Maksymowicz
  Termin: luty
 • OGNIEM I MIECZEM W KARYKATURZE JACKA FRANKOWSKIEGO
  Komisarz – Jacek Frankowski
  Termin: luty
 • ŚWIAT ZEGARÓW – ze zbiorów Działu Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Lubuskiej
  Komisarz – Longin Dzieżyc
  Organizator: Dział Sztuki Dawnej
  Termin: luty – marzec
 • KIEDY MYŚLĘ OJCIEC… – wystawa poświęcona życiu i twórczości dr Romana Mazurkiewicza
  Komisarz – Zdzisława Kraśko
  Organizator: Dział Winiarski
  Termin: marzec
 • MALARSTWO I RYSUNEK IWOY MARKOWICZ – WINIECKIEJ
  MALARSTWO GUSTAWA NOWICKIEGO
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator – Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: marzec – kwiecień
 • ŚLAD CZŁOWIEKA
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator – Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: kwiecień
 • WYSTAWA FOTOGRAFII JANUSZA NOWACKIEGO – “TATRY”
  Komisarz – Paweł Janczaruk
  Termin: kwiecień
 • JERZY NOWOSIELSKI – II wystawa z cyklu “W kręgu twórców Złotego Grona ze zbiorów galerii Andrzeja Starmacha w Krakowie
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: kwiecień – maj
 • JACEK DŁUŻEWSKI – MALARSTWO
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: kwiecień – czerwiec
 • DZIEŁO UKRYTE – PROJEKTY SCENOGRAFICZNE I AFISZE Z ARCHIWUM LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE
  Komisarz: Artur Beling
  Organizator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  Termin: kwiecień
 • HENRYK SIENKIEWICZ – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ – ze zbiorów Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu
  Komisarz – Zofia Zalewska
  Organizator: Dział Oświatowy
  Termin: maj
 • MY ZIELONOGÓRZANIE – NASZ LUBUSKI DOM
  Komisarz- Wiesław Myszkiewicz
  Organizator: Dział Historyczny
  Termin: maj – czerwiec
 • MIASTO – Frederic Bellay
  Komisarz – Paweł Janczaruk
  Termin: maj – czerwiec
 • DBAMY O PIĘKNO NASZEGO DOMU – ZIEMI – pokonkursowa wystawa plastyczna V Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego TPD
  Komisarz – Zofia Zalewska
  Organizator: Dział Oświatowy
  Termin: 4 – 13 czerwiec
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM – wystawa pokonkursowa dziecięcych prac plastycznych
  Komisarz – Zofia Zalewska
  Organizator: Dział Oświatowy
  Termin: czerwiec
 • RYTMY KOSMOSU
  Organizator: Towarzystwo Astronomiczne
  Termin: 11 -14 czerwiec
 • TADEUSZ MAKOWSKI – MALARSTWO ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: czerwiec – sierpień
 • NURT KOLORYSTYCZNY W MALARSTWIE POLSKIM XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Kurator: Anna Prugar
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 9 czerwiec – styczeń ’00
 • HERBY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO – PROJEKTY
  Komisarz – Anna Ciosk
  Termin: 16 czerwiec – 4 lipiec
 • NOWY JORK – OD REALIZMU DO ABSTRAKCJI – wystawa fotograficzna Czesława Czaplińskiego
  Komisarz – Andrzej Toczewski
  Termin: 16 czerwiec – 1 sierpień
 • ZIMOWE EROTYKI – wystawa fotografii Stanisława Pręgowskiego
  Komisarz – Paweł Janczaruk
  Termin: 30 czerwiec – 15 sierpień
 • ZAPISY – wystawa fotografiiJiri Siguta
  Komisarz – Paweł Janczaruk
  Termin: lipiec
 • WYSTAWA BIŻUTERII SREBNEJ WARSZAWSKICH PRACOWNI PROJEKTANCKICH
  Komisarz – p.Hilenbrand
  Termin: 7 lipiec – 4 sierpień
 • ZIELONOGÓRSKIE MIĘDZYNARODOWE FESTIWALE FOLKLORU
  Komisarz – Emilia Ćwilińska
  Termin: 8 – 29 sierpień
 • NIKIFOR ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 18 sierpień – 29 wrzesień
 • POLSKIE MALARSTWO NIEPROFESJONALNE ze zbiorów muzeum Okręgowego w Radomiu
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 18 sierpień – 29 wrzesień
 • JACEK WESOŁOWSKI, ARCA, APPENDIX
  Komisarz – Leszek Kania
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 13 październik – 5 grudzień
 • SYBIRACY – WSCHODNIE LOSY LUBUSZAN ze zbiorów Archiwum Wschodniego w Warszawie i Związku Sybiraków w Zielonej Górze
  Komisarz – Wiesław Myszkiewicz
  Organizator: Dział Historyczny
  Termin: 11 listopad – 31 grudzień
 • WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI PRL ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
  Komisarz – Wiesław Myszkiewicz
  Organizator: Dział Historyczny
  Termin: 6 – 31 październik
 • WIESŁAW HUDON – FOTOGRAFIA
  Komisarz – Leszek Kania
  Termin: 26 listopad – 12 grudzień
 • INSTYTUT SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ WSP – dorobek pracowników
  Komisarz – Leszek Kania
  Termin: 5 listopad – 5 grudzień
 • BRONISŁAW BUGIEL – FOTOGRAFIA
  Komisarz – Andrzej Toczewski
  Termin: 8 grudzień – 30 styczeń
 • WIZJONERZY KOŃCA WIEKU – malarstwo, grafika
  Komisarz – Irena Filipczuk
  Organizator: Dział Sztuki Współczesnej
  Termin: 6 grudzień – 20 luty