Zobacz bieżące wystawy
Zobacz archiwum wystaw z innych lat

 • Plastyka lubuska 1945-2001 – Jubileusz ZPAP
  Termin: 30 XI 01 – 27 I 02
  Komisarz: Leszek Kania

 • Jerzy Truszkowski – Pentagon Macroeconomics
  Termin: 5 XII 01 – 13 I 02
  Komisarz: Leszek Kania

 • Dziadki do orzechów z kolekcji J. Łomnickiego i W. Tchórzewskiego
  Termin: 12 XII 01 – 13 I 02
  Komisarz: Zofia Zalewska

 • Tomasz Gudzowaty – Following the Rain (W pogoni za deszczem)
  Termin: 16 I – 3 III
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Tomasz Domański – Obiekty – dokumentacja z lat 1991 – 2001
  Termin: 23 I – 3 III
  Komisarz: Leszek Kania

 • Wystawa biograficzna Krystyny Klęsk
  Termin: 23 I – 24 II
  Komisarz: Anna Ciosk

 • Historia Uniwersytetu Viadrina
  Termin: 23 I – 24 II
  Komisarz: Izabela Korniluk

 • Yves Vincendeau – Jardins secrets (Tajemnicze ogrody)
  Termin: 6 II – 10 III
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Konterfekty z dziejów Śląska
  Termin:6 II – 31 III
  Komisarz: Longin Dzieżyc

 • Sroka – symbol Zielonej Góry
  Termin: 27 II – 17 III
  Komisarz: Leszek Jerzak

 • Poczet królów i książąt polskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Radomsku i MZL
  Termin: 27 II – 3 IV
  Komisarz: Tomasz Kowalski

 • Prywaciarze 1945 – 1989 – fotografie
  Termin: 6 III – 7 IV
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Joanna Rajkowska – Rosa Stern i skutki uboczne
  Termin: 8 III – 7 IV
  Komisarz: Leszek Kania

 • Rzeźbiarskie jajo
  Termin: 20 III – 28 IV
  Komisarz: Marta Gawęda

 • Tadeusz Topolski – W drodze do nieba
  Termin: 20 III – 12 V
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Renata Bonczar – Malarstwo
  Termin: 10 IV – 10 V
  Komisarz: Katarzyna Wojciechowska

 • Art Deco
  Termin: 10 IV – 12 V
  Komisarz: Longin Dzieżyc

 • Zielonogórskie tropy Tomasza Brody
  Termin: 12 IV – 19 V
  Komisarz: Leszek Kania

 • EXISTENCE zbiorowa wystawa fotograficzna artystów z Danii
  Termin: 8 V – 31 V
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Stanisław Mazuś – Portrety
  Termin: 17 V – 30 VI
  Komisarz: Marta Gawęda, Anna Szymanek

 • Tadeusz Kuntze – Rysunki ze zbiorów MN w Warszawie
  Termin: 17 V – 30 VI
  Komisarz: Longin Dzieżyc

 • Radosław Czarkowski – de-tocsin
  Term: 24 V – 6 VI
  Komisarz: Leszek Kania

 • Moja przygoda w muzeum. Dbam o piękno mego domu – Ziemi – wystawy pokonkursowe twórczości dziecięcej
  Termin: 5 VI – 23 VI
  Komisarz: Zofia Zalewska

 • Grafika – wystawa prac artystów – pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Termin: 12 VI – 25 VIII
  Komisarz: Leszek Kania

 • Nurt geometryczny ze zbiorów MZL
  Termin: 2 VII – 25 VIII
  Komisarz: Marta Gawęda

 • Adolf Engler -cały świat w ogrodzie – ze zbiorów Muzeum Botanicznego w Poczdamie
  Termin: 10 VII – 25 VIII
  Komisarz: Anna Ciosk

 • Chrońmy mokradła ze zbiorów Lubuskiego Klubu Przyrodników w Świebodzinie
  Termin 10 VII – 25 VIII
  Komisarz: Zofia Zalewska

 • 125 lat obserwacji meteorologicznych w Zielonej Górze
  Termin: 6 IX – 10 XI
  Komisarz: Zdzisława Kraśko

 • Czesław Łuniewicz – Fotografie
  Termin: 10 IX – 13 X
  Komisarz: Leszek Kania

 • Śląska porcelana 1820 – 1945 ze zbiorów prywatnych
  Termin: 11 IX – 12 I
  Komisarz: Longin Dzieżyc

 • Tadeusz Rolke, Chris Niedenthal – Sąsiadka
  Termin: 18 IX – 24 XI
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Aleksandra Mańczak – Strefa bardzo intymna – nic na sprzedaż
  Termin:25 X- 1 XII
  Komisarz: Leszek Kania

 • Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej
  Termin: 30 X – 24 XI
  Komisarz: Krzysztof Motyl

 • Krajobrazy kulturowe Nadodrza na dawnych zdjęciach lotniczych i mapach
  Termin: 20 XI – 5 I 03
  Komisarz: Anitta Maksymowicz

 • Jolanta Zdrzalik – 40 lat pracy twórczej
  Termin: 29 XI – 6 I
  Komisarz: Jolanta Zdrzalik

 • Ikony Świętego Mikołaja
  Termin: 6 XII – 5 I
  Komisarz: Longin Dzieżyc

 • Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki – Malarstwo
  Termin: 6 XII – 12 I
  Komisarz: Leszek Kania