Zobacz bieżące wystawy
Zobacz archiwum wystaw z innych lat

 • Portret trumienny ze zbiorów Muzeum w Międzyrzeczu (więcej)
  Termin: 6 IX 06 – 28 I
  Kurator: Longin Dzieżyc
 • Helena Kardasz – non_ens.net (więcej)
  Termin: 20 X 06 – 14 I
  Kurator: Leszek Kania

 • Joanna Ratajczak-Kurowicka – Poezja wizualna plastycznie (więcej)
  Termin: 27 X 06 – 14 I
  Kurator: Katarzyna Kiełczewska

 • Nieznane oblicza Zielonej Góry na pocztówkach z kolekcji Grzegorza Biszczanika (więcej)
  Termin: 8 XI 06- 14 I 07
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Chris Niedenthal – Stan wojenny (więcej)
  Termin: 13 XII 06 – 29 II
  Kurator: Anitta Maksymowicz

 • Żydzi w Polsce – swoi czy obcy? (więcej)
  Termin: 17 I – 15 III
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Wojciech Müller – Prace 2007 (więcej)
  Termin: 26 I – 15 IV
  Kurator: Leszek Kania

 • Polski plakat filmowy z lat 1948-1988 ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej (więcej)
  Termin: 7 II – 15 III
  Kurator: Marta Gawęda

 • My zielonogórzanie, nasz lubuski dom. Ireneusz Wróbel (więcej)
  Termin: 7 III – 13 V
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Pejzaże zielonogórskie z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej (więcej)
  Termin: 7 III – 10 V
  Kurator: Katarzyna Kiełczewska

 • Kanony wiary – oblicze ikony XVIII-XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
  Termin: 21 III – 13 V
  Kurator: Longin Dzieżyc

 • Historia kart do gry na Śląsku
  Termin: 21 III – 27 V
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Piotr Szurek – Autoportret
  Termin: 20 IV – 13 VII
  Kurator: Leszek Kania

 • Dawne malarstwo ze zbiorów muzeów lubuskich
  Termin: 18 V – 22 VII
  Kurator: Longin Dzieżyc

 • Między obawą a nadzieją . Emigracja z terenów obecnej Ziemi Lubuskiej do Australii w XIX wieku
  Termin: 18 V – 26 VIII
  Kurator: Anitta Maksymowicz

 • Pokonkursowa wystawa twórczości dziecięcej
  Termin: 23 V – 10 VI
  Kurator: Zofia Zalewska, Urszula Rogowska

 • Międzyrzecki Rejon Umocniony
  Termin: 6 VI – 26 VIII
  Kurator: Grzegorz Wanatko

 • Jan Paweł II – kronika pontyfikatu
  Termin: 12 VI – 24 VI
  Kurator: Longin Dzieżyc

 • Edward Grzegorz Funke – Tybet – kraj na dachu świata
  Termin: 27 VI – 26 VIII
  Kurator: Longin Dzieżyc

 • Wystawa końcoworoczna studentów Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
  Termin: 16 – 18 VII
  Kurator: Leszek Kania

 • Artyści Galerii Nowy Wiek 2
  Termin: 25 VII – 21 X
  Kurator: Leszek Kania

 • W powstańczej Warszawie – ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy
  Termin: 1 VIII – 12 IX
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Zielonogórski Klub Żużlowy
  Termin: 5 IX – 30 IX
  Kurator: Grzegorz Wanatko

 • My zielonogórzanie. Rodzina Stawskich – życie z fotografią w tle
  Termin: 6 IX – 4 XI
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Pionierskie lata na Ziemi Lubuskiej
  Termin: 6 IX – 25 XI
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Skarby Paradyża
  Termin: 19 IX – 13 I 08
  Kurator: Longin Dzieżyc

 • Janusz Skiba – Wystawa jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin – malarstwo, grafika, fotografia
  Termin: 10 X – 13 I 08
  Kurator: Katarzyna Kiełczewska

 • Marcin Berdyszak, Marek Glinkowski, Leszek Knaflewski, Kamil Kuskowski – Muzeum w Galerii
  Termin: 26 X – 9 XII
  Kurator: Leszek Kania

 • Katyń – Wystawa z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
  Termin: 14 XI – 13 I 08
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Cmentarze żydowskie na Ziemi Lubuskiej
  Termin: 28 XI – 27 I 08
  Kurator: Izabela Korniluk

 • Aleksandra Ska – TATUTITA
  Termin: 14 XII – 17 II 08
  Kurator: Leszek Kania