Wernisaż – 10 września 2014r.zobacz fotorelację

Cyna jest metalem znanym dłużej niż żelazo. Naczynia cynowe były niezwykle praktyczne, można je było łatwo czyścić, a kuchnia z błyszczącą cyną była dumą każdej pani domu. Do zalet cyny należała też łatwości jej odlewania, co dawało możliwość wielokrotnego przetapiania naczyń, w razie ich uszkodzenia. Najstarsze wzmianki o produkcji naczyń cynowych i działalności cechu konwisarzy na Śląsku pochodzą z końca XIV w. Śląsk, z Wrocławiem na czele, stał się w późnym średniowieczu jednym z najważniejszych ośrodków rzemiosła konwisarskiego w Europie. Wojny religijne, a szczególnie wojna trzydziestoletnia, oznaczały istotny regres dla rzemiosła konwisarskiego, które odżyło ponownie w pierwszej połowie XVIII w., ale począwszy od przełomu XVIII i XIX w. zaczęło zamierać. Przyczyniła się do tego duża podaż tanich naczyń z porcelany, szkła i kamionki. Powoli, ale systematycznie zastawa cynowa, wychodziła z mody.

Na wystawie zaprezentowano niemal sto zabytków rzemiosła konwisarskiego zgromadzonych w Dziale Winiarskim i Dziale Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Największą grupę stanowią naczynia składające się na wyposażenie zielonogórskich cechów rzemieślniczych: talerze, misy, kubki, dzbany, kufle. Bogate zdobienia dokumentują nie tylko umiejętności śląskich konwisarzy, ale także sławią cechy, dla których zostały wykonane. Do najokazalszych naczyń cynowych należy zaliczyć wilkomy. Naczynia te miały wiele różnorodnych form. Prawie zawsze do reliefów na wybrzuszeniach wilkomów dołączane były cynowe głowy lwów. Służyły one jako zawieszki na monety i medale z dedykacjami. Wilkomy posiadały pokrywę, która najczęściej zwieńczona była figurą rycerza. Kiedy uczeń mianowany był na czeladnika, mógł on po raz pierwszy pić z pucharu, do którego trunek przelewano z wilkomu. Poza tym wilkomy były używane jedynie podczas szczególnych uroczystości.

dr Arkadiusz Cincio

Kurator wystawy:
dr Arkadiusz Cincio
tel. 68 327 23 45, wewn. 29

Czas trwania wystawy:
10 IX – 2 XI 2014

Mecenas wydarzenia::