Na wystawie znajdą się wybrane realizacje Kamila Kuskowskiego z ostatnich kilku lat. Krytycy rozpatrują jego twórczość w kategoriach dialogu z tradycją malarstwa zachodnioeuropejskiego, a w szczególności z nurtem dwudziestowiecznej abstrakcji geometrycznej. Artysta w oparciu o refleksyjny i dowcipny koncept przywołuje dawne formy malarstwa, wpisując “cytaty” z historii sztuki w nowe, starannie przemyślane relacje. Stawia pytanie o to, jakie nowe wcielenie malarskości można dziś jeszcze odkryć, po tylekroć obwieszczanym “końcu” malarstwa

(…) Wciąż pozostaje jednak kwestia zasadnicza: czy w odniesieniu do prac Kuskowskiego można w ogóle zasadnie używać określenia “malarstwo” – nawet jeśli będzie to malarstwo “rozszerzone”? Czy nie lepiej byłoby mówić tu np. o “instalacji”, bądź też “postkonceptualnej refleksji nad malarstwem”? Czy sam Kuskowski ma prawo posługiwać się nazwą “malarstwo”? Wielu by mu tego prawa odmówiło. Artysta bywa wszak nazywany “antymalarzem”, ironistą negującym tradycję malarską i burzącym jej fundamentalne wartości. (…)

Kamil Kuskowski – ur. 1973 w Zakopanem. W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W roku 1994 rozpoczął studia na Wydziale Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie, które kontynuował następnie na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W roku 2000 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. A. Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Gieragi. W 2005 uzyskał stopień doktora, a w 2008 doktora habilitowanego sztuki. Pracuje w macierzystej uczelni, współprowadząc tam Międzywydziałową Pracownię Otwartą. W 2006 roku otrzymał nagrodę miesięcznika “Arteon” dla Artysty Roku. Jest organizatorem i kuratorem wystaw młodej sztuki polskiej.

Sponsor wystawy:

Senator Polska