Roland Schefferski – Z życia Europejczyków
Monika Weiss – Całuny

W piątek 15 czerwca nastąpiło otwarcie wystawy zatytułowanej RECALL,
o godz. 17.00 miała miejsce jej pierwsza odsłona – zatytułowana Z życia Europejczyków Rolanda Schefferskiego – w ramach Galerii Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej….

Godzinę później nastąpiła prezentacja Całunów Moniki Weiss w Galerii BWA w Zielonej Górze.

Współpraca pochodzących z Polski, a obecnie żyjących w Nowym Jorku i Berlinie, artystów Moniki Weiss i Rolanda Schefferskiego, zainagurowana została w 2009 roku wspólną wystawą zatytułowaną A CONVERSATION – THE BEGINNING w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. RECALL jest kontynuacją zapoczątkowanego wówczas dialogu. Projekt poświęcony jest obecności i krytyce kultury pamięci i jej roli w postrzeganiu przeszłości z aktualnej perspektywy. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o możliwości i sposoby upamiętniania przeszłości i jej związki z teraźniejszością.

Prezentowana w Galerii Nowy Wiek wystawa zatytułowana Z życia Europejczyków jest drugim indywidualnym pokazem prac Rolanda Schefferskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej. W 2003 roku w ramach wystawy Inwentaryzacja wykorzystał on przechowywane w magazynie naszego muzeum eksponaty pochodzące z byłego zielonogórskiego Heimatmuseum.
Roland Schefferski stworzył instalację zatytułowaną Z życia Europejczyków pod wpływem inspiracji zbiorem szklanych przezroczy znajdujących się obecnie w kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej. Powstały one na początku dwudziestego wieku i pochodzą ze zbiorów Berlińskiej Gminy Żydowskiej. Ich motywami są m.in. portrety, pejzaże, architektura żydowska, dzieła sztuki i zabytki z różnych okresów historii sztuki.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu berlińskich Żydów zarówno kulturą własną, jak też o ich otwartym nastawieniu wobec innych kultur.
Zaledwie ślady tej kultury są obecne w niemieckim i polskim życiu codziennym. Ona sama w środkowej Europie zdawałoby się jeszcze ciągle żywa, została niemalże nieodwracalnie zniszczona. Powstała we współpracy z Muzeum Ziemi Lubuskiej wystawa jest próbą wyrażenia takiego stanu rzeczy. Składają się na nią instalacja oraz multimedialna prezentacja wybranych motywów tych przezroczy.
W pierwszej części wystawy pokazane będą wyeksponowane prawie na wyciągnięcie ręki, a jednak nieosiągalne, puste – pozbawione motywów – szklane diapozytywy. W jej drugiej części, niejako na zasadzie odwrócenia tego wizualnego efektu, pojawiać się będą same motywy tych poprzednio jako „pustych” widocznych obrazów.
Roland Schefferski kontynuuje w instalacji Z życia Europejczyków koncepcję realizowanego przez niego od lat cyklu Empty Images. Podobnie jak w początkowych pracach z tego cyklu, decydując się na pustkę jako środek artystycznej ekspresji, próbuje uwolnić nas od stereotypowych obrazów, które często zawładają naszym umysłem. To właśnie nasze wyobrażenia jako obrazy powstające przeważnie pod wpływem kolektywnych przekazów, z sukcesem konkurują z prawdą historyczną. Kwestia żydowska w jego artystycznych rozważaniach nabiera jednak charakteru pewnego rodzaju sytuacji modelowej. Nawet jeżeli poświęcone są one kulturze żydowskiej to jednak nie ograniczają się jedynie do niej, a dotyczą wszystkich kultur. Schefferski koncentruje się na procesie funkcjonowania pamięci i roli jaką odgrywają przy tym obrazy, które w sobie nosimy. Narzucone nam z zewnątrz wyobrażenia będące rezultatem manipulacji obrazu danej kultury zniechęcają do poznania przeszłości i utrudniają uniknięcie instrumentalizacji kultury pamięci.
Roland Schefferski w zależności od potrzeb wynikających z jego artystycznych koncepcji używa do ich realizacji różne media. W swoich pracach przyjmuje rolę krytycznego analityka codziennej rzeczywistości, nierzadko przewrotnie wykorzystując ją do celów artystycznych. „To sztuka w znacznym stopniu społecznie zaangażowana, skupiona na problemach i zjawiskach otaczającego świata, krytyczna wobec obowiązujących współcześnie systemów wartości. Daleka jednak od aktualności politycznych i koniunkturalizmu.” napisał na okoliczność jego wystawy indywidualnej Inwentaryzacja w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jej kurator Leszek Kania. Oprócz ekspozycji w przestrzeniach instytucjonalnych artysta realizuje swoje projekty również w przestrzeni publicznej. Na przykład oddał w komis swoje prace w antykwariacie w Gdańsku, eksponował na ulicach Warszawy billboardy z napisem „Stwórz sobie własny obraz Berlina”, w trakcie swoich spacerów we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach oraz w Warszawie gubił specjalnie na tą okazję wybite monety lub wypożyczał zwiedzającym wystawy w różnych miastach, a ostatnio w Berlinie ubrania oznakowane wyszytymi obrysami ludzkich sylwetek. Instalował swoje prace także w brandenburskich ogrodach lub w zabytkowej Świątyni Pomony w Poczdamie. Jego aktualna interwencja realizowana jest w bibliotekach publicznych w niemieckich i polskich miastach przygranicznych. Schefferski wystawiał głównie w Europie i Ameryce Północnej. Mieszka i pracuje w Berlinie.

http://www.interventur.de
http://artpositions.blogspot.de/2009/12/roland-schefferski.html
http://www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pami_ci/roland-schefferski-artystyczne-strategie-pamieci-kulturowej

Czas trwania wystawy: 15 VI – 8 VII 2012
Kurator: Leszek Kania

Druga część wystawy RECALL autorstwa Moniki Weiss, zatytułowana Całuny czynna będzie w BWA.
Monika Weiss jest polsko-amerykańską artystką, której sztuka bada relacje między historią i postpamięcią. Jej performatywne instalacje, filmy, obiekty i kompozycje dźwiękowe funkcjonują w kontekście phenomenologii ciała, gestu, śladu i enuncjacji. Przed powstaniem każdej pracy przeprowadza intensywny research, często współpracując z
historykami lub archiwistami. Brytyjski krytyk sztuki Guy Brett twierdzi, że Weiss stwarza odmienne doświadczenie przestrzeni i czasu, który nie ma określonego końca lub celu, jest stały, trwa, umacniając się i pogłębiając ludzką obecność. Jej sztuka jest szczególnym i
oryginalnym połączeniem technologicznych mediów (projekcja wideo) z archaicznym aktem rysowania. Dźwięk jest także istotnym elementem jej prac. Precyzyjnie skomponowany przes artystkę, przenosi bezdźwięczne sfilmowane akcje w inne rejony znaczeń. Wśród wystaw indywidualnych Weiss zwraca uwagę Five Rivers, pierwszy retrospektywny przegląd jej twórczości, zorganizowany przez Lehman College Art Gallery, City University of New York w 2005 roku. Najnowsze wystawy indywidualne
włączają także Sustenazo w CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa) oraz nadchodząca Sustenazo-Lament II w Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago, Chile (2012-2013). Ostatnio jej prace były prezentowane min. w Muzeum Montanelli (Praga), Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami), Frauenmuseum (Bonn), Kunsthaus Dresden oraz North Dakota Museum of Art (Grand Forks). Monika Weiss jest Profesorem w Sam Fox School of Design and Visual Arts, Washington University in Saint Louis. Mieszka i pracuje w
Nowym Jorku. Więcej informacji na temat jej twórczości:

http://www.streamingmuseum.org/content/monika-weiss/
http://www.lehman.edu/vpadvance/artgallery/gallery/WeissbyGuyBrett.HTM

Czas trwania wystawy: 15 VI – 8 VII 2012
Kurator: Wojciech Kozłowski

Roland Schefferski – Z życia Europejczyków
Wernisaż – piątek, 15 VI br. o godz. 17.00
Galeria Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Monika Weiss – Całuny
Wernisaż – piątek, 15 VI br. o godz. 18.00
Biuro Wystaw Artystyczny

Leszek Kania – tel. 68 327 23 45, w. 35