Fragment kolekcji

Od 30 VIII br. udostępniona została doroczna wystawa będąca prezentacją kolekcji ukazującej prace twórców związanych z działalnością Galerii Nowy Wiek w ostatnich latach.

Na ekspozycji znajdują się dzieła artystów, którzy poprzednio mieli swoje indywidualne, duże wystawy w Galerii Nowy Wiek. Prezentowanych jest blisko 40 prac, takich autorów jak: Ryszard Woźniak, Agata Siwek, Leszek Knaflewski*, Jarosław Modzelewski, Jacek Dłużewski, Edward Dwurnik, Przemysław Kwiek, Michał Jankowski, Roland Schefferski, Michał Smoczyński, Aleksandra Mańczak, Elżbieta Janczak–Walaszek oraz Jerzy Truszkowski..

Prace trafiły do zbiorów Muzeum dzięki zakupom, darom i depozytom autorów.

*6 września 2014 r. zmarł Leszek Knaflewski – polski artysta współczesny, artysta multimedialny, fotograf, autor filmów, obrazów i instalacji.

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Czas trwania wystawy
30 VIII – 19 X 2014