28 lutego – 21 kwietnia 2014

28 lutego, godz. 17.00 – wernisaż z udziałem Artysty
Kurator: Leszek Kania

więcej informacji:
Leszek Kania
tel. 68 327 23 45 wewn. 35

Mecenas wystawy:
Zejmo-Siatecki