28 lutego – 21 kwietnia 2014

28 lutego, godz. 17.00 – wernisaż z udziałem Artysty (zobacz fotorelację)
Kurator: Leszek Kania

Michał Jankowski (ur. W 1977 r. w Zielonej Górze) maluje abstrakcyjne prace inspirowane podświadomością, które wypływają z pożądania artysty by zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. Temat prac Jankowskiego jest oparty na absurdzie i odzwierciedla jego szczególne zainteresowanie sztuką surrealistyczną. Prezentowana wystawa oznacza niewielkie odejście od jego wcześniejszych prac. Zamiast skupiać się na wątkach animalistycznych a także ludzkiej relacji z naturą, nowe prace skupiają się na ikonografii pornograficznej.
U podstaw zainteresowania Jankowskiego pornografią leży fakt, iż postrzega on ją jako jednocześnie pociągającą i zarazem odpychającą. Właśnie owa paradoksalna natura pornografii jest punktem wyjścia prac artysty. Pomimo faktu, iż pornografia przedstawia realne wydarzenia z życia, przedstawienie tych wydarzeń jest dalekie od realizmu, bowiem pornografia jest nie tylko obrazem ludzi uprawiających seks. Jest ona środkiem umożliwiającym ludziom realizację ich „nierealnych” fantazji. Dlatego można powiedzieć, że pornografia jest tutaj wzmocnieniem albo wyolbrzymieniem rzeczywistości, a raczej może być rozumiana jako „rzeczywistość wyolbrzymiona”.
Głównym celem Jankowskiego jest dostarczenie [pornografii nowego znaczenia. W swoich pracach przeistacza on rzeczywistość w coś zupełnie abstrakcyjnego, a robiąc to, ma na celu przedstawienie tej tematyki ­­w bardziej interesujący sposób. Jankowski postrzega samą pornografię jako mało ciekawą dlatego właśnie, że odsłania ona zbyt wiele. Dosłowna zawartość oraz pornograficzne obrazy mają ironizujący efekt polegający na deseksualizacji tego, co przedstawiane Prace przypominają układankę; Jankowski używa techniki kolażu, by dzięki wyobraźni ułożyć jej elementy w zupełnie nienaturalne, groteskowe formy. Na jednym z obrazów postać ma trzy pary ust, a na innym wielkie dłonie są zestawione z bardzo wąską talią. W pewnym sensie można powiedzieć, że Jankowski także wyolbrzymia rzeczywistość, jednak znacząca różnica polega tu na tym, iż obrazy u Jankowskiego odsłaniają zdecydowanie mniej, pozostawiając o wiele więcej dla wyobraźni.
W pracach nigdy nie pojawia się całe ciało, a tylko prześwity niektórych jego części. Jankowski w zamierzony sposób używa autentycznych zdjęć w swoich kolażach, jednak robi to w taki sposób, że dzięki zmianie wycinki nabierają nowego znaczenia. Celem artysty jest dostarczenie odbiorcy nowego spojrzenia na pornografię. Te pornograficzne obrazy, poprzez rekonstrukcję oraz rearanżację stają się m,niej dosłowne, mniej oczywiste, a w konsekwencji bardziej atrakcyjne i pociągające. W ten sposób Jankowski osiąga swój cel jakim jest dostarczenie pornografii nowego, bardziej ciekawego znaczenia

Przemoc, obscena i erotyczne fantazje zostały wpisane w tradycję kolażu przez surrealistów, chętnie zapuszczających się w ryzykowne rejony wyobraźni. Kolaż sprzyja tego rodzaju poszukiwaniom; sama istota tej techniki, polegająca na wyrywaniu wizerunków z pierwotnego kontekstu i braniu ich w posiadanie zawiera w sobie element przemocy i ma z natury erotyczny charakter. Fragmentaryzacja (ciał, wyobrażeń, obrazów) sprzyja ustanawianiu fetyszy, uprzedmiotowionych obiektów pożądania (agresji, odrazy, lęku) M. Jankowski wpisuje się w tę tradycję i jednocześnie odnajduje własny język, pozwalający mówić o tym co niewyrażalne i podświadome.

Stach Szabłowski

Michał Jankowskijest absolwentem Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się malarstwem. Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych w Żak/Branicka Galerie (Berlin, 2011, 2010, 2008), Galerii Kronika (Bytom, 2009), Galerii BWA (Zielona Góra, 2009) i innych. Brał udział także w wielu wystawach zbiorowych. Jest m.in. laureatem wyróżnienia na 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2005). Przygotowana aktualnie ekspozycja – nie jest pierwszą wystawą Michała Jankowskiego w zielonogórskim Muzeum. W 2009 r. był jednym z dziesięciu młodych artystów, którzy zostali zaproszeni do udziału w projekcie Marian Szpakowski – kontynuacja.

zapr jankowski 250

więcej informacji:
Leszek Kania
tel. 68 327 23 45 wewn. 35

Mecenas wystawy:
Zejmo-Siatecki