25 IX – 18 X 2015
25 X (piątek) – wernisaż

Kurator wystawy: Leszek Kania,
tel. 68 327 23 45 wewn. 35