Film Winiarskie tradycje Środkowego Nadodrza

publikacje1
Andrzej Toczewski
Zielonogórskie Winobrania
Zielona Góra 2006,

ISBN 83-88426-29-X

publikacje2
Andrzej Toczewski
Die Grünberger Weinlesen
Zielona Góra 2006,

ISBN 83-88426-29-X

publikacje3
Mirosław Kuleba
Ampelografia Zielonej Góry
Zielona Góra 2005,

ISBN 83-88336-49-5

publikacje4
Andrzej Toczewski
Tradycje zielonogórskiego winiarstwa
Zielona Góra 2001,

ISBN-83-909342-9-9

publikacje5
Bogdan Kres
Zarys dziejów winiarstwa zielonogórskiego
Poznań-Zielona Góra 1966
publikacje6
Rok na zielonogórskiej winnicy w obrazach Doroty Komar-Zmyślony
Zielona Góra 2001,

ISBN 83-88426-13-3