Wpływ winiarstwa na gospodarkę i turystykę w regionie

16 grudnia 2006 w salach Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się organizowane przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie III Zielonogórskie Forum Winiarskie. Tematem przewodnim imprezy był wpływ winiarstwa na gospodarkę i turystykę w województwie lubuskim.

W salach Muzeum Wina dyrektor MZL prof. dr Andrzej Toczewski przywitał przybyłych gości, wśród których był Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, następnie zapoznał zgromadzonych z historią zielonogórskiego winiarstwa oraz ekspozycji winiarskiej w naszym muzeum. Piszący niniejsze słowa oprowadził gości po Muzeum Wina.

Przewodniczący Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego Roman Grad powitał jeszcze raz wszystkich przybyłych i oficjalnie otworzył III Forum Winiarskie. Pierwszy zabrał głos Jan Lubera – prezes Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, który opowiedział o tworzącej się właśnie na Podkarpaciu turystyce winiarskiej. Jadwiga Błoch – wiceprzewodnicząca Zarządu Lubuskiej Organizacji Turystycznej poinformowała o korzyściach, jakie oferuje winiarzom program “Turystyka – Wspólna Sprawa”. Zaprzyjaźniony z zielonogórskimi winiarzami Helmut Moelle zapoznał zebranych na sali z tradycjami i dniu dzisiejszym winiarstwa w okolicach Guben/Gubina. Następnie głos zabrała pani Elżbieta Polak z Urzędu Miasta, która wskazała na rolę tradycji winiarskich w promocji Zielonej Góry. Ostatni z referujących, Przemysław Karwowski przedstawił uczestnikom forum z możliwościami uczynienia z winiarstwa lubuskiego produktu turystycznego. Zaprezentował korzyści, jakie może przynieść udział w klastrze “Lubuski Szlak Wina i Miodu”.

Podczas dyskusji po wystąpieniach referentów wiele emocji i kontrowersji wzbudził tema organizacji święta Winobrania i roli winiarzy w tym najważniejszym zielonogórskim święcie miejskim. Poseł na Sejm RP Czesław Fiedorowicz odpowiadał na pytania dotyczące nowelizacji ustawy winiarskiej. Po kilkugodzinnej przerwie w holu muzeum obchodzono juz po raz drugi “Święto Młodego Zielonogórskiego Wina”. Obchody musiały być przesunięte o dwa tygodnie z powodu tragedii w kopalni “Halemba”. W czasie imprezy uczestnicy forum degustowali wina pochodzące z lubuskich winnic. Podczas biesiady winiarskiej śpiewano pieśni przy muzyce zespołu “Jazz Chorus Quartet”. Zgromadzeni podzielili się również opłatkiem.