Wystawy ze swoich zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej prezentuje także poza siedzibą. Wypożyczamy gotowe ekspozycje, jak i wybrane eksponaty do muzeów oraz innych zainteresowanych instytucji – jak filharmonie, biblioteki czy domy kultury.