Ekspozycja w Haus Brandenburg w Fürstenwalde jest częścią ekspozycji przygotowanej przez MZL i prezentowanej w 2007 roku. Niniejsza wystawa ukazuje historię XIX-wiecznych emigrantów ze wschodniej części prowincji Brandenburg do Australii – przyczyny, motywy, przebieg i skutki emigracji. Istotną częścią ekspozycji jest ukazanie, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne – ówczesnych mieszkańców tych terenów zostało przeniesione przez emigrantów na grunt australijski oraz jak jest nadal kultywowane przez ich potomków.

Na ekspozycji przedstawione są materiały pochodzące z prywatnych kolekcji potomków emigrantów, jak również ze zbiorów muzeów, archiwów i bibliotek z Polski, Niemiec i Australii. Dużą grupę obiektów stanowią zarówno dawne fotografie pierwszych osadników w Australii, jak i ich potomków, a także m. in. listy pasażerskie, wpisy metrykalne, akty naturalizacyjne itp.

Czas trwania wystawy: 6 V – 31 VII 2008