Wystawa prezentowana jest w ramach trzydniowej imprezy “Emigracja z Klęska i okolic do Australii w 1838 roku” i towarzyszy konferencji popularno-naukowej oraz widowisku historycznemu, które odbywają się w dniach 3 – 5 VII 2009 w Sulechowie, Krępsku i Cigacicach. Ekspozycja jest częścią wystawy przygotowanej przez MZL i prezentowanej w 2007 roku i ukazuje historię XIX-wiecznych emigrantów z obszarów Środkowego Nadodrza do Australii – przyczyny, motywy, przebieg i skutki emigracji. Istotną częścią ekspozycji jest ukazanie, w jaki sposób dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne – ówczesnych mieszkańców tych terenów zostało przeniesione przez emigrantów na grunt australijski oraz jak jest nadal kultywowane przez ich potomków.

Na ekspozycji przedstawione są materiały pochodzące z prywatnych kolekcji potomków emigrantów, jak również ze zbiorów muzeów, archiwów i bibliotek z Polski, Niemiec i Australii. Dużą grupę obiektów stanowią zarówno dawne fotografie pierwszych osadników w Australii, jak i ich potomków, a także m. in. listy pasażerskie, wpisy metrykalne, akty naturalizacyjne itp.

Czas trwania wystawy: 3 VII – 23 VIII 2009