Wystawa ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej oraz zbiorów prywatnych. Środa Śląska była w średniowieczu ważnym ośrodkiem winiarskim, do dziś świadczy o tym herb miasta, na którym znajduje się winna latorośl. Późniejsze załamanie się uprawy winorośli na Dolnym Śląsku było związane z wieloma czynnikami, wśród których niebagatelną rolę odegrała w XVII w. tzw. mała epoka lodowa, kiedy temperatury spadły do poziomu uniemożliwiającego dalszy rozwój winiarstwa. Obecnie w wielu miejscach na Dolnym Śląsku kultywuje się uprawę winnej latorośli, a promocja win jest połączona z różnego rodzaju imprezami. Na wystawie prezentowanych zostało ponad 60 obiektów ze zbiorów naszego Muzeum związanych z produkcją wina i uprawą winnej latorośli.

Czas trwania wystawy : IX 2008 – II 2009