Wystawy
Dział Winiarski

Wzrost zainteresowania problematyką winiarską, istnienie wspaniałej tradycji i powstawanie nowych winnic stało się ważnym przesłaniem utworzenia w 2006 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze nowej galerii stałej pod nazwą MUZEUM WINA. We września 2008 r. ekspozycja winiarska została przeniesiona do specjalnie adaptowanych na ten cel muzealnych piwnic.

MUZEUM WINA to jedyna w Polsce ekspozycja stała ukazująca zarówno historię winiarstwa oraz zagadnienia związane z kulturą winiarską.