Studium Wiedzy o Sztuce i Historii

Edukacja muzealna obejmuje nie tylko młodzież szkolną, lecz także odbiorów dorosłych. Dla nich prowadzone są cykliczne spotkania Studium Wiedzy o Sztuce i Historii, a także wykłady na ekspozycjach czasowych, spotkania z artystami oraz wykłady zaproszonych gości – wybitnych indywidualności świata nauki i sztuki.

Studium Wiedzy o Sztuce i Historii to cykl spotkań muzealnych organizowanych raz w miesiącu dotyczących szerokiego zakresu tematów z dziedziny sztuki i historii, ilustrowanych muzealnymi obiektami, pokazami slajdów, niekiedy odbywających się bieżących wystawach czasowych. Studium adresowane jest głównie do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także innych osób dorosłych zainteresowanych problematyką spotkań.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w środy, o godz. 16.00. Tematyka i terminy kolejnych spotkań podawane są na bieżąco na naszej stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych mediach. Wstęp na wykłady jest bezpłatny.