Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Odział Lubuski

Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest ogólnopolskim zrzeszeniem naukowo-zawodowym mającym na celu zachowanie tradycji i rozwój muzealnictwa. Stowarzyszenie propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi muzealnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy o polskich muzeach i ich zbiorach. Organizacja podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzatorskim, będąc forum wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania muzeów zarówno w skali regionu i kraju.

Ważnym celem działań jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz reprezentacja i obrona interesów zawodowych polskich muzealników. Obecnie w skład Stowarzyszenia Muzealników Polskich wchodzi 11 oddziałów regionalnych obejmujących niemal cały kraj. Oddział Lubuski Stowarzyszenia liczy obecnie ponad 20 członków.