Organizacja konferencji

Muzeum Ziemi Lubuskiej jest organizatorem i współorganizatorem sesji i konferencji naukowych z udziałem uznanych badaczy i autorytetów w zakresie historii, sztuki i muzealnictwa. Części z konferencji towarzyszą publikacje, w których znaleźć można większość prezentowanych podczas sesji wystąpień. Do najważniejszych tego typu wydarzeń, w których organizacji Muzeum uczestniczyło należą: