Zbiory
Konserwacja zbiorów

Ochrona zbiorów należy do najważniejszych zadań Muzeum, dlatego – w ramach profilaktyki – dużą wagę przywiązujemy do utrzymania optymalnych warunków zarówno na salach ekspozycyjnych, jak i w pomieszczeniach magazynowych. W zakresie zabezpieczenia dzieł sztuki istotną rolę odgrywa ich konserwacja. Muzeum Ziemi Lubuskiej nie posiada wprawdzie własnej pracowni konserwatorskiej, jednak podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie naszych obiektów przed ich degradacją, współpracując z kilkoma pracowniami konserwatorskimi w Polsce. Stopniowo, w miarę możliwości Muzeum, a także dzięki wsparciu finansowemu, jakie udaje się pozyskać od Sponsorów, konserwacji poddawane są obiekty najpilniej jej wymagające. Zabiegi konserwatorskie są pracochłonne, żmudne i kosztowne, jednak pozwalają na uratowanie i przywrócenie dawnego blasku zabytkom stanowiącym dorobek minionych pokoleń.

Obiekty poddane w ostatnich latach konserwacji:

Na zdjęciach:

  • Św. Jan Nepomucen
  • Dokument dla cechu rzeźników
  • Paszporty winne

Obiekty czekające na konserwacje:

Na zdjęciach:

  • Plan Zielonej Góry z 1784 roku
  • Paszporty winne
  • Puchar weselny