Realizacja projektów

W ostatnich latach prowadzone są doniosłe prace w zakresie remontów i modernizacji Muzeum. Wśród dotychczasowo zrealizowanych inwestycji należy wymienić m. in. adaptację piwnic na Muzeum Wina oraz remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina. Przedsięwzięciem, które w ostatnich latach wpłynęło na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz osiedleńczej naszego regionu była rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej. W efekcie instytucja wzbogacona została o nowe przestrzenie ekspozycyjne, które poszerzyły zakres działalności kulturalno-edukacyjnej. Obecnie wdrażany jest program „Kultura bez barier”. Muzeum zostanie wyposażone w narzędzia, dzięki którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z zasobów i oferty naszej instytucji.