Jazzujące Muzeum

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Piekarni Cichej Kobiety pod koniec 2015 roku rozpoczęło nowy cykl spotkań artystycznych zatytułowany Jazzujące Muzeum.

Intencją pomysłodawców było stworzenie serii wydarzeń mających wymiar interdyscyplinarny, polegających na równoważnym połączeniu plastyki i muzyki jazzowej. Formuła każdego spotkania zakłada koncert w wykonaniu znanego instrumentalisty oraz pokaz wybranego obrazu z kolekcji Działu Sztuki Współczesnej MZL. Ten ostatni wzbogacony miał być prelekcją kreślącą sylwetkę twórcy oraz tzw. odczytanie dzieła.

Początkowo spotkania w ramach Jazzującego Muzeum wypełniały recitale polskich pianistów jazzowych, z biegiem czasu na muzealnej scenie pojawili się muzycy grający na innych instrumentach, a także śpiewający. Rozszerzenie formuły utrudnione było niewielką scena ograniczająca liczbę artystów występujących jednorazowo. Jednak i tę przeszkodę udało się pokonać organizatorom, bowiem w kolejnych odsłonach cyklu pojawiły są koncerty plenerowe pozwalające już na szersze instrumentarium oraz większą ilość wykonawców.

Warto zauważyć, że cykl Jazzujące Muzeum wyróżnia interesująca oprawą graficzna. Każdorazowo do koncertu drukowany jest folder, plakat oraz bilet z nazwiskiem artysty. Logo wydarzenia specjalnie dla Muzeum zaprojektował – Witold Michorzewski, artysta grafik przez wiele lat związany z Zieloną Górą.

Koncerty w ramach Jazzującego Muzeum odbywają się raz w miesiącu, zawsze w czwartek, w godzinach wieczornych, między 19.00 a 21.00. Od 2019 roku, z uwagi na remont i modernizację instytucji imprezy realizowane są co drugi miesiąc.