Przedszkola

Przed rezerwacją prosimy o zapoznanie się z organizacją zajęć i regulaminem, dostępnym w zakładce zamów lekcję muzealną.

Koszt zajęć:

10 zł/os (w tym: zwiedzanie, prezentacja multimedialna, materiały plastyczne, warsztaty / karty pracy)

Rezerwacja

Dział Oświatowy MZL w godz. 8.00 – 15.00 (pn.-pt.)
tel. 68 327 23 45, wew. 19,
tel. kom. 690 124 556

W części teoretycznej:

 • opowiadamy o historii i tradycjach naszego miasta i regionu
 • prezentujemy zabytkowe przedmioty codziennego użytku i omawiamy dawne zwyczaje
 • zwiedzamy wspólnie wystawy muzealne (stałe i czasowe) aby zainteresować młodych
 • odbiorców historią i uwrażliwić ich na piękno sztuki dawnej i współczesnej
 • pokazujemy, że każde dzieło sztuki i zabytek przedstawia swoją wartość historyczną oraz estetyczną
 • uczymy szacunku do zbiorów muzealnych – świadków historii
 • prezentujemy przykłady rozwoju sztuki i rzemiosła na przestrzeni lat

W części warsztatowej:

 • pracujemy twórczo w nawiązaniu do danego tematu spotkania, dając Dzieciom możliwość
  rysowania, malowania i wycinania, czego efektem są płaskie lub przestrzenne prace
  plastyczne
 • Muzeum zapewnia wszystkie potrzebne materiały plastyczne w przypadku niektórych tematów, podsumowaniem zajęć są specjalnie przygotowane karty
  pracy
 • prace plastyczne lub karty pracy przechodzą na własność Uczestników

Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych obejmują 3 cykle:

– I. PODRÓŻE W DAWNE CZASY
– II. ZIELONA GÓRA NASZE MIASTO
– III. SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

TEMATY DOSTOSOWANE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – obejmują alternatywne formy działania podczas warsztatów plastycznych

Pobierz plik PDF, w którym znajdują się szczegółowe informacji odnośnie poszczególnych tematów lekcji, dedykowanym przedszkolakom.