Twórcy Zielonogórskiej Kultury

Utrwalanie i popularyzacja życia wybitnych osobowości związanych z Zieloną Górą i regionem lubuskim jest jednym z priorytetów działalności wydawniczej Muzeum Ziemi Lubuskiej.
W 1995 roku ukazała się publikacja, poświęcona Wiesławowi Sauterowi, zasłużonemu regionaliście i wieloletniemu prezesowi Lubuskiego Towarzystwa Kultury pod redakcją Emilii Ćwilińskiej. Zainaugurowała ona serię wydawniczą poświęconą postaciom, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój życia kulturalnego Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry. Sukcesywnie ukazywały się tomiki, które przybliżają sylwetki wybitnych osób: Michała Kaziowa – pisarza, publicysty i dziennikarza radiowego (1995), Henryka Szylkina – poety (1998), Jana Muszyńskiego – historyka sztuki, wieloletniego dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej (2000) i Janusza Koniusza – poety, prozaika, autora słuchowisk radiowych, publicysty (2003).
Muzeum Ziemi Lubuskiej kontynuuje serię pod tytułem Twórcy Zielonogórskiej Kultury, w ramach której ukazały się kolejne tomiki: Zbigniewa Czarnucha – historyka, pedagoga, działacza społecznego (2014), Alfreda Siateckiego – prozaika, publicysty, reportażysty, autora słuchowisk (2014) i Andrzeja Toczewskiego – historyka wojskowości, muzealnika, regionalisty, badacza dziejów drugiej wojny światowej, dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (2015).
Zawartość każdej publikacji obejmuje wywiad z bohaterem o pasjach twórczych, esej dotyczący jego życia i twórczości oraz bibliografię.
W skład zespołu redakcyjnego wchodzą pracownicy MZL: dr Anitta Maksymowicz, dr Izabela Korniluk oraz dyrektor MZL –Leszek Kania. Redaktorem serii jest Emilia Ćwilińska – kierownik Działu Wydawniczego MZL.

Więcej informacji:
Emilia Ćwilińska
tel: 68 327 23 45 wew. 27