Edukacja

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze posiada bogatą ofertę oświatowo-edukacyjną skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dla dorosłych.

Celem naszych różnorodnych poczynań w tym zakresie jest przybliżenie, zarówno młodym jak i starszym odbiorcom, muzealnych zbiorów w jak najbardziej atrakcyjnej formie. Dzięki przygotowanej przez nas ofercie poznanie historii i kultury materialnej miasta oraz regionu staje się bogatsze i bardziej dostępne. Propozycja zajęć edukacyjnych dostosowana do programu nauczania w szkołach i do wieku słuchaczy.