Zamów lekcję muzealną

Lekcje muzealne w Muzeum Ziemi Lubuskiej

Lekcja muzealna, to wyjątkowa forma edukacji muzealnej skierowanej do różnych grup wiekowych, mająca na celu szeroko pojętą edukację kulturalną i estetyczną. Jej istotą jest poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz wychowanie do świadomego odbioru sztuki. Oferta lekcji muzealnych MZL w istotny sposób uzupełnia i urozmaica programy nauczania, rozbudzając i zaspokajając ciekawość poznawczą oraz wspomagając wszechstronny rozwój osobowy.

Lekcje muzealne są dla nas otwartym procesem, rozumianym jako osobisty kontakt odbiorcy ze sztuką i historią oraz czasem dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i emocjami, zachęcającymi do dalszych poszukiwań.

Lekcje realizowane są w przestrzeniach muzealnych związanych z wybranym tematem oraz w muzealnej Sali Edukacyjnej. Tematy lekcji, jak i ich zakres, wspierają odbiór sztuki i kreatywność z uwzględnieniem etapu rozwojowego, zakresu percepcji i rozumienia zagadnień na danym etapie rozwoju dzieci, uczniów i młodzieży, w tym osób z dysfunkcjami.

Naszym celem jest przybliżyć, poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, świat sztuki i historii (w tym historii lokalnej), pobudzić do twórczego myślenia, wzbogacić dotychczasowe doświadczenia oraz rozwinąć wrażliwość artystyczną i zdolności plastyczne.

Lekcjom towarzyszą, w zależności od wieku uczestników i tematyki, warsztaty plastyczne lub karty pracy, podsumowujące zdobyte wiadomości.

Wartością naszych lekcji jest działanie w grupie przy jednoczesnym dostrzeganiu indywidualnych potrzeb odbiorców. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, stawiamy na interakcję i miłą atmosferę podczas prezentacji multimedialnych, zwiedzania wystaw i wspólnej rozmowy.

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku
 • Rozpoczęcie zajęć między godz. 10.00 a 13.00
 • Czas trwania lekcji muzealnej:
  (45 – 60 min) – dla przedszkoli
  (60 – 90 min) – dla szkół
  (90 -120 min) – podczas warsztatów świątecznych oraz działań w ramach projektów: Akcja Zima, Akcja Lato i Akcja Edukacja
 • Grupy mogą liczyć do 30 osób ale nie mniej niż 10 osób
 • Płatności przyjmowane są bezpośrednio przed zajęciami w kasie muzeum (płatność przelewem wymaga kontaktu z Działem Księgowości tel: 68 327 23 45 w.31
 • Rezerwacja zajęć odbywa się telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 • Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przeddzień ustalonego terminu
 • W sprawie odwołania lub przeniesienia terminu lekcji – prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Oświatowym najpóźniej dzień przed ustalonym terminem lekcji
 • Ewentualne spóźnienie prosimy zgłaszać telefonicznie, jednak spóźnienie grupy może skutkować skróceniem czasu trwania lekcji muzealnej ze względu na grafik
 • Za lekcje wymagające specjalnego przygotowania tematu pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł

Rezerwacja

Dział Oświatowy MZL, w godz. 8.00 – 15.00 (pn.-pt.)
tel. 68 327 23 45, wew. 19,
tel. kom. 690 124 556

Dane konieczne do rezerwacji:

 • nazwa Placówki
 • wiek uczestników (grupa/klasa)
 • liczba uczestników oraz opiekunów
 • imię i nazwisko Wychowawcy oraz tel. kontaktowy

Regulamin lekcji muzealnych:

Nauczyciele i Opiekunowie są osobami w pełni odpowiedzialnymi za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum. Podczas wizyty na terenie Muzeum Ziemi Lubuskiej, obowiązuje ogólny Regulamin zwiedzania MZL.
Ponadto prosimy o:
1. Nie przeszkadzanie innym zwiedzającym
2. Zachowanie ciszy na ekspozycjach i podczas lekcji
3. Nie stwarzanie zagrożenia dla zbiorów tzn., że w przestrzeniach muzealnych poruszamy się spokojnie i nie dotykamy eksponatów

Uczestnictwo w lekcjach muzealnych organizowanych w Muzeum Ziemi Lubuskiej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję materiałów do celów promocji wydarzeń.