Kultura bez barier

Z radością informujemy, że w ramach programu KULTURA BEZ BARIER, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskaliśmy grant w wysokości 236.366 zł na realizację projektu pt. “Zwiększenie dostępności do pełnej oferty kulturalnej Muzeum Ziemi Lubuskiej osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Dzięki wdrożeniu projektu Muzeum zostało wyposażone w narzędzia, które sprawią, że osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z zasobów i oferty naszej instytucji tj. z wystaw, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, koncertów itp. Posłużą temu m.in. plany tyflograficzne, audioprzewodniki czy pętle indukcyjne.
Celem realizacji projektu jest również zwiększenie kompetencji kulturowych osób z dysfunkcjami i osób starszych, poczucia bycia częścią większej wspólnoty i utworzenie stałej grupy odbiorców oferty MZL.

Projekt pn. „Kultura bez barier”, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu, prezentującego nowe możliwości Muzeum Ziemi Lubuskiej. W celu zapewnienia pełnej dostępności, stworzyliśmy dwie wersje filmu specjalnie dla osób ze szczególnymi potrzebami: jedną z udziałem tłumacza migowego oraz drugą z napisami. W obu przypadkach filmy wzbogacone są o głos lektora.

Film z tłumaczem języka migowego

Film z napisami

Wydruki 3D

Muzeum zostało wyposażone w druki 3D, a to wszystko z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Technologia ta pozwoli zwiedzić muzeum osobom niedowidzącym i niewidomym za pomocą dotyku. Druki 3D obejmą kilka wybranych dzieł sztuki, znajdujących się w zasobach MZL. Tak wyglądał proces skanowania:

A tak z kolei prezentują się gotowe wydruki 3D:

Audioprzewodniki

W Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie można skorzystać bezpłatnie z audioprzewodników. Wystarczy o nie poprosić w kasie Muzeum. Audioprzewodniki pozwolą na samodzielne zwiedzanie ekspozycji, a przy tym w sposób łatwy i atrakcyjny poszerzą wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Zawierają opisy wybranych obiektów znajdujących się na wystawach stałych MZL w formie ścieżki zwiedzania.

Plany tyflograficzne

Muzeum zostało unowocześnione również poprzez plany tyflograficzne.  Ich zadaniem jest umożliwienie orientacji w przestrzeni muzealnej osobom o szczególnych potrzebach (posiadają elementy dotykowe, w tym pismo brajlowskie). Z naszych obserwacji wynika, że korzystają z nich nie tylko osoby niedowidzące lub niewidome, ale także zwiedzający, którzy po prostu chcą się po prostu znać ścieżkę zwiedzania w Muzeum.

Oprócz tego instytucja została wyposażona w przenośne pętle indykcyjne (ale także w stacjonarną, umiejscowioną w kasie Muzeum), które umożliwią osobom niesłyszącym korzystanie z oferty MZL. Przenośne pętle indukcyjne są w formie walizkowej oraz na szyję.

Ostatnim elementem, w które Muzeum zostało wyposażone, są oznaczenia na schodach znajdujących się w nowej części budynku. Nakładki schodowe, zwiększające bezpieczeństwo, skierowane są przede wszystkim dla osób z dysfunkcją wzroku.