Towarzystwo Przyjaciół MZL

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze działa od 1998 roku. Celem Towarzystwa jest wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz promowanie działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej. TP MZL realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozostałymi stowarzyszeniami twórczymi i naukowymi. Ważnym elementem jego aktywności jest prowadzenie działalności:

 • badawczej (organizowanie konferencji naukowych m.in.: “Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie”)
 • wystawienniczej (cykle: “Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś”,  “W kręgu twórców Złotego Grona”, “Nasz Lubuski dom”, “Kronikarze Zielonej Góry”, wystawy jubileuszowe lubuskich twórców, Galeria Nowy Wiek)
 • oświatowej (warsztaty, lekcje muzealne, zajęcia wakacyjne)
 • wydawniczej: foldery i katalogi towarzyszące wystawom oraz kolejne numery „Studiów Zielonogórskich” i „Ziemi Lubuskiej”
 • innej (np. organizacja Nocy w Muzeum, Zielonogórskich Zaduszek, Jazzującego Muzeum czy konkursu na opracowanie koncepcji elewacji związanej z rozbudową budynku muzealnego)

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej na lata :

 • Andrzej Skibiński – prezes
 • Krystyna Betiuk – wiceprezes
 • Krzysztof Hnat – wiceprezes
 • dr Izabela Korniluk- sekretarz
 • Anna Bratkowska – skarbnik
 • Emilia Ćwilińska – członek
 • Urszula Rogowska – członek
 • Grzegorz Wanatko – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Jerzy Duber – przewodniczący
 • Zofia Zalewska – sekretarz
 • Anitta Maksymowicz – członek

Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze(PDF)

Zachęcamy zainteresowanych do wstąpienia do Towarzystwa. Siedziba TPMZL znajduje się w siedzibie Muzeum, al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze.