Likwidacja barier

Niemal od samego początku funkcjonowania Muzeum Ziemi Lubuskiej w obecnej siedzibie, stałą bolączką była ograniczona możliwość zwiedzania ekspozycji przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Nie wynikało to ze złej woli gospodarzy instytucji czy błędnego projektu architektonicznego, lecz z tego, że zielonogórskie Muzeum mieści się w trzech dawnych kamienicach mieszkalnych, scalonych w jedną strukturę. Ten stan rzeczy zapewnił co prawda lepsze możliwości ekspozycyjne, ale też stał się – przez konieczność używania schodów – dla niektórych zwiedzających przeszkodą nie do pokonania.

Przez wiele lat Muzeum, które jest przecież miejscem systematycznie odwiedzanym, starało się o otrzymanie dotacji na likwidację barier architektonicznych. Naszym celem było pozyskanie środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim, który dysponuje funduszami PFRON-u. W tym roku, dzięki szeroko zakrojonym działaniom i pewnej nawet determinacji, udało się nam przekonać właściwe instytucje aby wsparły nasze poczynania w tym zakresie. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 360 tys. zł. Wcześniej Muzeum Ziemi Lubuskiej ze swoich skromnych zasobów wysupłało środki na przygotowanie projektu, resztę sumy udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja zakłada montaż dwóch platform poziomych – niwelujących połączenia schodowe na parterze i I piętrze oraz umieszczenie platformy pionowej łączącej wszystkie kondygnacje Muzeum.

 

Prace te wiążą się z drobnymi zmianami ekspozycyjnymi. Pierwsza, która już nastąpiła, dotyczyła „Wieży asymetrycznej” Kajetana Sosnowskiego, która zainstalowana w przestrzeni klatki schodowej, od lat była dominantą tego miejsca. Z ciekawością i pewnym niedowierzaniem przypatrywaliśmy się jak ekipa budowlana montuje rusztowanie, jak numeruje poszczególne elementy rzeźby – spodziewając się konieczności rozebrania obiektu i ponownego złożenia. A tymczasem, ku naszemu zdziwieniu, robotnicy wzięli chwycili rzeźbę w kliku miejscach i stopniowo ją… przesunęli. Dzięki temu zabiegowi pojawiło się miejsce, w którym będzie można zamontować windę, która służyć będzie i zwiedzającym, i muzealnikom (7 VI).

Zakończony został kolejny etap prac niwelujących niewygodne połączenia sal wystawowych. Przy schodach zamontowano platformy poziome umozliwiające bezpieczny transport osobom niepełnosprawnym ruchowo. (10 VII)

Platforma prowadząca do Sali Witrażowej (parter)

Platforma prowadząca do Sali Belkowej (I piętro)

Prace remontowe, pomimo bardzo wysokich temperatur na zewnątrz, toczą się pelną parą. Ciągłe odgłosy wiertatarek, młotów pneumatycznych i wszelkiej maści innych narzędzi uświadamiają nam, że ekipa budowlana nie oddaje się błogiej sjeście (tak właściwej dla krajów, gdzie panują podobne do naszych temperatury) – tylko bardzo ciężko pracuje. Zamkniety już zostal etap prac wyburzeniowych w piwnicy i powoli zaczyna sie zarysowywac miejsce, gdzie osadzony zostanie pionowy szyb windy.

Ponizej zdjecia z dnia dzisiejszego (29 VII).

Ostatnie prace – montaż konstrukcji szybu windy i prace elektryczne (8 VIII)

Likwidacja barier – zakończona. Teraz eksponaty muzealne dostępne są dla wszystkich.. Zapraszamy i przepraszamy za utrudnienia, które wynikały z prac remontowych.

Kiedy rozpoczynaliśmy realizację tej inwestycji przyświecała nam idea, której celem było pochylenie się nad osobami, którym choroba, wiek czy inne okoliczności odebrały mozliwość swobodnego poruszania się. Zależało nam aby każdy, kto przekroczy progi Muzeum mógł swobodnie i bez ograniczeń uczestniczyć w zwiedzaniu naszej instytucji. Nasze marzenie zostało zrealizowane i mieliśmy z tego tytułu ogromne poczucie satysfacji. Ale na tym nie koniec, okazało się, że nasze Miasto zauważyło tę inicjatywę i na dorocznym podsumowaniu konkursu “Zielona Góra bez barier”, którego celem było wyłonienie najlepiej dostosowanych budynków, szczególnie pod kątem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością – Muzeum Ziemi Lubuskiej zostało uhonorowane nagrodą w zakresie obiektu i przestrzeni zabytkowej – więcej na ten temat tutaj.

Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – inwestycja współfinansowana ze środków PFRON przy udziale Samorządu Województwa Lubuskiego.