Zbiory

Artystyczno-historyczne zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej liczą ponad siedemnaście tysięcy eksponatów. W znacznej większości są one związane z regionem, ale wiele z nich ma także ponadregionalne pochodzenie. Zabytki znajdujące się w MZL datowane są od średniowiecza po współczesność. Znajdują się wśród nich wysokiej rangi jednostkowe zabytki, a także cenne kolekcje prezentowane na wystawach stałych i czasowych ekspozycjach.