Museion

Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w którym znaleźć można artykuły, eseje, wywiady, informacje związane z działalnością MZL, sztuką, Zieloną Górą i regionem.

Redaguje zespół:
Anitta Maksymowicz, Alina Polak-Woźniak – redakcja, korekta
Igor Myszkiewicz – projekt okładki
Mariusz Kowalski – fotografie
Emilia Ćwilińska – redaktor naczelna

Zapraszamy do lektury

Cena 2,00 zł