Remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina

Dotacje na realizację projektu pozyskano m.in. w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Mecenat 2006” (250.000 zł), Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 (270.500 zł) oraz z dotacji celowych Województwa Lubuskiego (267.000 zł). Łączny koszt prac budowlanych to 787.500 zł. Przedsięwzięcie – podobnie jak w przypadku Muzeum Wina – realizowano etapowo. W zakresie etapu I, dzięki dotacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Mecenat 2006”, wykonany został projekt budowlany oraz prace budowlane związane z adaptacją piwnic. Były to m.in. roboty rozbiórkowe, usunięcie gruzu i ziemi z zasypanych piwnic, drenaż wewnętrzny podłoża, położenie tynków i okładzin. Na etap II, który zrealizowany został ze środków Marszałka Województwa Lubuskiego składały się m.in.: prace ziemne, betonowe, izolacyjne, murowe, stolarka okienna i drzwiowa, niezbędna część instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, p. pożarowej. Realizacja etapu III – wykończeniowego, była możliwa dzięki środkom pochodzącym z “Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008”. Środki na wyposażenie Muzeum Wina zapewniło m.in. Miasto Zielona Góra, które w roku 2008 przyznało na ten cel 20.000 zł, natomiast w roku 2009 – 15.000 zł.