Rocznik „Ziemia Lubuska”

Rocznik „Ziemia Lubuska” / Muzeum Ziemi Lubuskiej; pod red. Anitty Maksymowicz [proj. okładki Igor Myszkiewicz, red. Anitta Maksymowicz, Alina Polak], 2015-2022, t. 1-8 : 23 cm. – ISSN 2450-3355

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze od wielu lat zajmuje się problematyką tożsamości lubuskiej. Przykładem zaangażowania Muzeum w ustalaniu i wzmacnianiu tożsamości mieszkańców naszego regionu są liczne wystawy, konferencje naukowe, projekty edukacyjne czy wydawane publikacje. Jedną z tych ostatnich jest Ziemia Lubuska” pod red. Anitty Maksymowicz. Rocznik ten jest pracą zbiorową przygotowaną przez regionalistów, historyków, archiwistów i inne osoby związane z regionem.

Rocznik „Ziemia Lubuska”, którego pierwszy numer ukazał się w roku 2015 stanowi platformę służącą popularyzacji regionu i wymianie myśli, doświadczeń i dokonań badaczy regionalnych, tak amatorów, jak i profesjonalistów. Poruszana w nim tematyka związana jest z szeroko pojętymi dziejami, jak i współczesnymi problemami Ziemi Lubuskiej wraz  jej stolicą – Zieloną Górą. W naszym zamierzeniu rocznik służy dokumentacji pełnego spektrum różnorodności i dziedzictwa Ziemi Lubuskiej, tak w zakresie kultury, nauki, sztuki, jak i m.in.: socjologii, gospodarki, przyrody, geografii, aż po problematykę społeczno-polityczną.

Misją „Ziemi Lubuskiej” jest integracja i wzmacnianie tożsamości regionalnej  wśród tych, którzy zajmują się i pasjonują problematyką Ziemi Lubuskiej zawodowo, ale także – i przede wszystkim – wśród mieszkańców regionu.Nie należy zapominać, iż „Ziemia Lubuska” spełnia także zadania dokumentacyjne prezentując działalność istniejących lub też już nieaktywnych stowarzyszeń, związków, instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw. Zachęcamy Autorów do zgłaszania chęci publikowania wyników swoich badań na łamach rocznika.

Recenzent naukowy: prof. dr hab. Czesław Osękowski

 

Rada redakcyjna:

Tomasz Andrzejewski (Nowa Sól)

Zbigniew Czarnuch (Witnica)

Dariusz Dolański  – przewodniczący (Zielona Góra)

Przemysław Słowiński (Gorzów)

Marceli Tureczek (Zielona Góra)

 

Zespół redakcyjny:

Przemysław Bartkowiak – członek redakcji

Emilia Ćwilińska – sekretarz redakcji

Leszek Kania – członek redakcji

Anitta Maksymowicz – redaktor naczelna

Tomasz Nodzyński – członek redakcji

Alina Polak-Woźniak  – członek redakcji

Robert Skobelski – zastępca redaktor naczelnej

Rocznik w wersji papierowej dostępny jest w naszym Sklepie w cenie 15 zł. Poniżej mogą zapoznać się Państwa z zawartością numerów w wersji cyfrowej.