Struktura organizacyjna

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego.

Dyrekcja:

  • Leszek Kania – dyrektor
  • dr Longin Dzieżyc – z-ca dyrektora