Działy

Muzeum Ziemi Lubuskiej to instytucja składająca się z różnorodnych działów, z których każdy odgrywa unikalną rolę w zakresie badań, edukacji, działalności wystawienniczej oraz promocji medialnej. Dzięki tej zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, muzeum może efektywnie gromadzić i chronić zarówno dobra materialne, jak i niematerialne, pełniąc ważną rolę w edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi badania, analizuje i interpretuje zgromadzone zbiory oraz zjawiska związane z regionem. Poprzez różnorodne programy edukacyjne, interaktywne wystawy, warsztaty oraz lekcje muzealne, staramy się przekazać wiedzę i wzbudzić zainteresowanie historią oraz kulturą regionu.

Ważnym aspektem naszej działalności jest również działalność wystawiennicza i promocja medialna. Wystawy tematyczne, prezentacje multimedialne, wydarzenia kulturalne i społeczne służą nie tylko udostępnianiu zbiorów naszego muzeum, ale także promowaniu piękna i bogactwa kulturowego regionu. Dzięki temu staramy się przyciągnąć jak największą liczbę odwiedzających i podzielić się z nimi fascynującą historią i unikalnym pięknem.

Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia Muzeum Ziemi Lubuskiej i odkrycia fascynującej historii oraz piękna, które oferuje nasz region.