Dział Sztuki Współczesnej

Dział Sztuki Współczesnej koncentruje się na katalogowaniu i opracowywaniu naukowym zgromadzonych muzealiów, reinwentaryzacji zbiorów, związanej z wdrożeniem programu komputerowego Musnet. Zajmuje się również organizacją wystaw stałych i czasowych, opracowywaniem scenariuszy i projektów wystaw, tekstów i innych materiałów do katalogów, informatorów na potrzeby strony internetowej, wydawnictw naukowych i popularnonaukowych. Do głównych zadań należy też powiększanie zbiorów drogą zakupów i darowizn, przekazów, depozytów, gromadzenie materiałów dokumentujących twórczość artystów, których prace znajdują się w kolekcji działu. Aktywnie włącza się również w działalność edukacyjno-oświatową, współprowadząc lekcje muzealne oraz wykłady (w ramach Studium Wiedzy o Sztuce), poświęcone organizowanym wystawom, dziejom sztuki polskiej i europejskiej czy plastyce lubuskiej. Dział Sztuki Współczesnej prowadzi także współpracę z innymi muzeami oraz placówkami kulturalnymi w kraju i regionie.


Marta Gawęda-Szymaniak (Kierownik Działu)
dr Jacek Gernat

tel. 68 327 23 45, wew. 38
e-mail: wspolczesna@mzl.zgora.pl