Dział Winiarski

Dział Winiarski zajmuje się gromadzeniem oraz naukowym opracowaniem zbiorów związanych z dziejami zielonogórskiego winiarstwa. Dział współpracuje z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim i z innymi organizacjami społecznymi w zakresie zbierania dokumentacji winiarstwa odradzającego się obecnie w okolicach Zielonej Góry.

Działalność wystawiennicza działu związana jest z charakterem gromadzonych zbiorów. Zbiory Działu Winiarskiego były prezentowane w wielu muzeach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Szczególnie intensywna jest współpraca z Deutsches Weinbaumuseum z Oppenheim nad Renem. Kolejnym polem działalności działu jest praca oświatowa: prowadzone są lekcje muzealne i wykłady o tematyce winiarskiej dla różnych grup wiekowych.


Kierownik Działu:
dr Arkadiusz Cincio
tel. 68/327-23-45, w. 29
e-mail: winiarski@mzl.zgora.pl

Tomasz Kowalski (przewodnik)
tel. 68 327 23 45 wew. 29