Dział Administracyjno – Gospodarczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej, nadzorem nad eksploatacją budynku oraz jego obsługą remontowo-konserwacyjną. Bardzo ważną częścią działalności jest przygotowywanie od strony technicznej wystaw oraz rozmaitych imprez muzealnych. Dział prowadzi bieżącą konserwację i naprawy sprzętu i urządzeń technicznych, zaopatruje Muzeum w niezbędne artykuły biurowe, materiały, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, sanitarno-higieniczne itp. Wykonuje także zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Dziale Administracyjno-Gospodarczym przygotowywane są zamówienia publiczne.


Kierownik Działu:
Jerzy Duber
tel. 68/327-23-45, w. 20

e-mail: administracyjny@mzl.zgora.pl