Dział Współpracy Naukowej i Zagranicznej

Dwa główne obszary aktywności Działu to tematyka związana z tożsamością lubuską oraz z szeroko pojętymi migracjami. Prowadzone są badania dotyczące m.in.: powojennego osadnictwa na Ziemi Lubuskiej, XIX-wiecznej niemieckiej i polskiej emigracji z regionu do Australii czy  działalności pomocowej Polonii amerykańskiej w XX wieku. Na tych polach Dział współpracuje z osobami, instytucjami oraz środowiskami w regionie, kraju i zagranicą. Wynikiem kooperacji są wystawy (realizowane zarówno w MZL, jak i poza siedzibą), publikacje oraz zgromadzone i opracowywana dokumentacja i archiwalia. Ponadto Dział prowadzi rocznik „Ziemia Lubuska” oraz współpracuje przy innych wydawnictwach MZL.

Do zadań Działu należy również dokumentacja współpracy międzynarodowej prowadzonej przez MZL.


Kierownik Działu:
dr Anitta Maksymowicz
tel. 68 327 23 45 w. 13
e-mail: wspolpraca@mzl.zgora.pl