Dział Wydawniczy

Działalność edytorska to jedna z ważniejszych dziedzin pracy Muzeum. Wydarzeniom organizowanym przez naszą instytucję zawsze towarzyszą wydawnictwa – zaproszenia, foldery lub katalogi wystaw. Ponadto Muzeum jest wydawcą tomików poetyckich oraz publikacji dotyczących Zielonej Góry i regionu. Mają one charakter naukowy i popularnonaukowy. Wydawnictwa ciągłe to wychodzący w latach 1995-2020 rocznik „Studia Zielonogórskie” pod redakcją dr. Andrzeja Toczewskiego oraz ukazujący się od 2015 roku rocznik „Ziemia Lubuska”  pod redakcją dr Anitty Maksymowicz. Ważną pozycję stanowi też Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Museion”  dokumentujący działalność naszej instytucji. Muzeum jest także wydawcą serii Twórcy Zielonogórskiej Kultury prezentującej portrety osób, których praca i działalność społeczna miała niebagatelny wpływ na rozwój życia kulturalnego Ziemi Lubuskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawniczą oraz zakupu publikacji tutaj.

Do zakresu czynności Działu Wydawniczego należy:

  • przygotowanie i wydawanie publikacji włączonych do rocznego planu wydawniczego
  • sporządzanie wstępnych kalkulacji
  • współpraca z autorem, redaktorem, grafikiem oraz drukarniami
  • współpraca z pozostałymi działami Muzeum
  • dbałość o poziom edytorski publikacji

Ponadto:

  • dystrybucja wydanych książek
  • prowadzenie promocji wydanych książek
  • prowadzenie gospodarki magazynowej
  • wysyłka egzemplarzy obowiązkowych

Nad kształtem wydawnictw pracują:
Emilia Ćwilińska – redaktor techniczny
dr Anitta Maksymowicz – redaktor

dr Alina Polak-Woźniak – redaktor
Igor Myszkiewicz – artysta plastyk
Mariusz Kowalski – fotografik


Kierownik Działu Wydawniczego:
Emilia Ćwilińska
tel. 68/327-23-45, wewn. 27
e-mail: wydawniczy1@mzl.zgora.pl