Dział Wydawniczy

Działalność edytorska to jedna z ważniejszych dziedzin pracy Muzeum. Wydarzeniom organizowanym przez naszą instytucję zawsze towarzyszą wydawnictwa – zaproszenia, foldery lub katalogi wystaw. Ponadto Muzeum jest wydawcą tomików poetyckich oraz publikacji dotyczących Zielonej Góry i regionu. Mają one charakter naukowy i popularnonaukowy. Wydawnictwa ciągłe to wychodzący w latach 1995-2020 rocznik „Studia Zielonogórskie” pod redakcją Andrzeja Toczewskiego oraz ukazujący się od 2015 roku rocznik „Ziemia Lubuska”. Ważną pozycję stanowi też Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Museion”, dokumentujący działalność naszej instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawniczą.

Do zakresu czynności Działu Wydawniczego należy:

  • przygotowanie i wydawanie publikacji włączonych do rocznego planu wydawniczego
  • sporządzanie wstępnych kalkulacji
  • współpraca z autorem, redaktorem, grafikiem oraz drukarniami
  • współpraca z pozostałymi działami Muzeum
  • dbałość o poziom edytorski publikacji

Ponadto:

  • dystrybucja wydanych książek
  • prowadzenie promocji wydanych książek
  • prowadzenie gospodarki magazynowej
  • wysyłka egzemplarzy obowiązkowych

Nad kształtem wydawnictw pracują:
Emilia Ćwilińska – redaktor techniczny
dr Anitta Maksymowicz – redaktor

dr Alina Polak-Woźniak – redaktor
Igor Myszkiewicz – artysta plastyk
Mariusz Kowalski – fotografik


Kierownik Działu Wydawniczego:
Emilia Ćwilińska
tel. 68/327-23-45, wewn. 27
e-mail: wydawniczy1@mzl.zgora.pl