Dział Oświatowy

Dział Oświatowy określa profil i tworzy program działalności oświatowo-edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz prowadzi praktyczną jego realizację. Działalność ta skoncentrowana jest na organizacji zajęć adresowanych do odbiorców w różnym wieku: dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków. Stałe i coraz szersze wykorzystanie w pracy oświatowej zbiorów muzealnych wpływa na kształtowanie upodobań estetycznych i wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin – przede wszystkim z zakresu historii i sztuki. Przez wiele lat kontynuowane są cieszące się ogromną popularnością i zainteresowaniem sprawdzone już formy działalności, jednak wobec wzrastających oczekiwań odbiorcy, usprawnia się je i udoskonala oraz wprowadza nowe.

Dział Oświatowy organizuje lekcje muzealne, konkursy, prelekcje, warsztaty plastyczne, imprezy i spotkania. Promuje działalność Muzeum współpracując z placówkami oświatowymi, szkolnictwem wyższym, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, mediami, instytucjami oraz placówkami kultury. Poprzez swoją działalność, stałe wzbogacanie i unowocześnianie form i metod pracy, Muzeum Ziemi Lubuskiej stało się atrakcyjną instytucją kultury, która jednocześnie kształci i daje rozrywkę. Jest także ważnym miejscem spotkań i integracji środowiska. Wystawy oraz działania edukacyjne swoim programem zachęcają uczestników do stałego kontaktu z naszą instytucją. Praca oświatowa, opieka nad zwiedzającym, współpraca ze szkołami, organizacjami kultury, poprawa atrakcyjności zajęć w muzealnym budynku, szeroki wachlarz propozycji wystawienniczych przyczyniają się do stałego zwiększania frekwencji.

Do najciekawszych form pracy oświatowo-edukacyjnej skierowanych do dorosłego odbiorcy zaliczyć można realizowane od wielu lat Studium Wiedzy o Sztuce. Obejmuje ono cykl wykładów z zakresu sztuki polskiej i europejskiej ilustrowany obiektami ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz przezroczami. Studium Wiedzy o Sztuce rozpoczęło działalność 17 listopada 1998 roku wykładem inauguracyjnym prof. Jana Kurowickiego Sztuka jako piękno wolne. Przez wiele lat co miesiąc w okresie od października do czerwca w zajęciach uczestniczą słuchacze zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie Liceum Plastycznego oraz studenci. Ta forma działalności edukacyjnej zyskała stałych sympatyków i cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Z zagadnieniami z zakresu historii sztuki i plastyki zapoznać się można także podczas Muzealnych spotkań ze sztuką z wybitnymi i znanymi artystami. Podczas wernisaży wystaw, na których zazwyczaj są obecni ich autorzy i kuratorzy, zwiedzający są szczegółowo oprowadzeni po nowo otwartych ekspozycjach. Bardzo cenne informacje “z pierwszej ręki” pozwalają lepiej zrozumieć i poznać przedstawiane zagadnienia. Spotkania obejmują wiele zagadnień z zakresu historii sztuki oraz najnowszych tendencji i osiągnięć w sztuce współczesnej.

Równie bogata jest oferta skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół zielonogórskich i przedszkolaków. Są to przede wszystkim lekcje muzealne, muzealne spotkania z przedszkolakami, konkursy, warsztaty plastyczne oraz interaktywne zajęcia edukacyjne. W czasie ferii zimowych Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowuje co roku Muzeoferie – blok imprez skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

Z okazji Dnia Dziecka w Muzeum odbywają się pokonkursowe wystawy dziecięcych prac plastycznych Dbam o piękno mego domu – Ziemi (konkurs ogłaszany przez TPD), Moja przygoda w muzeum oraz festyny plastyczne pod kierunkiem zielonogórskiej artystki Ireny Bierwiaczonek. W 2007 roku odbył się Festyn Zooplastyczny, w 2008 roku Festyn plastyczny – “Fabryka lalek”, a w 2009 Festyn plastyczny z cyklu: Podróże – Japonia”.

Przedstawione przykłady pracy oświatowo-edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze to zaledwie niewielki wycinek szerokiej i urozmaiconej oferty skierowanej do różnych grup odbiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, instytucji oświatowych oraz pedagogów z roku na rok oferta edukacyjna się rozrasta. Upowszechnianie zbiorów muzealnych poprzez wszystkie elementy pracy edukacyjnej to jeden z ważniejszych kierunków działań zielonogórskiego Muzeum.

Tel. kom. 690 124 556

Kierownik Działu:
Renata Gresiuk-Kowalska
tel. 68/327-23-45, w. 19,
e-mail: oswiatowy2@mzl.zgora.pl

Barbara Maculewicz
tel. 68/327-23-45, w. 19,
e-mail: bmaculewicz@mzl.zgora.pl