Publikacje i wystąpienia

Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą. Bardzo różnorodne jest spektrum zainteresowań naukowych pracowników. Z jednej strony odpowiadają one zwyczajowym tematom badawczym zielonogórskiego Muzeum, takim jak m.in.: szeroko pojęta historia miasta i regionu, tożsamość lubuska, muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej, winiarstwo czy dziedzictwo kulturowe oraz powojenna sztuka polska, ze szczególnym uwzględnieniem regionu. Z drugiej zaś stanowią znaczące rozszerzenie tego zakresu, nie tylko tematyczne, ale również pod względem epok i obszarów, których dotyczą. Pracownicy MZL prezentują wyniki swoich badań m.in. w formie publikacji. Są to zarówno obszerne monografie, jak i mniejsze opracowania, katalogi, a także artykuły publikowane w pracach zbiorowych i wydawnictwach ciągłych.

W poniższym zestawieniu pominięte zostały artykuły publikowane w muzealnym piśmie „Museion” (zobacz tutaj)