Julia Molibog

Rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tematyka badawcza:

 • Rzetelność dziennikarska
 • Nowe media
 • Ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym

Wykaz publikacji:

 1. Piwowarczyk J. (2020). Rzetelność dziennikarstwa w świetle godności odbiorcy na przykładzie problematyki smogu w polskich miastach [w]: Godność osoby w mediach – media godne osoby, Drożdż M., Drąg K. (red.), Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 2. Molibog J. (2021). Wizerunek kobiety na podstawie statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza porównawcza wybranych elementów na przestrzeni lat 2010–2019, [w]: Kobieta na przestrzeni dziejów, Cecota B., Jasiński P., Sędereca A. (red). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 3. Molibog J. (2021). Polska Agencja Prasowa jako źródło informacji dziennikarskiej, [w]: Funkcjonowanie agencji prasowych. Wybrane zagadnienia. Czarny-Drożdżejko E. (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego.
 4. Molibog J. (2022). Zarys problematyki kultury unieważniania. Zagadnienia socjologiczne i medioznawcze [w]: Dyskursy (nie)oczywistości, Zielińska A., Jaskółka K. (red). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 5. Molibog, J. (2022). Bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego jako rzetelne źródło informacji wykorzystywanych w pracy dziennikarza w świetle przepisów prawa i etyki. Zarządzanie mediami.
 6. Molibog J. (2023). Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w polskich mediach. Analiza wpisów w serwisie Twitter. Com.press,  6(1), 24-48.
 7. Szajny M., Molibog J. (2023). Reklama i promocja piwa w nowych mediach w świetle przepisów prawa polskiego. Media-Biznes-Kultura, 1(14), 129-145. Artykuł współtworzony (50% wkładu własnego).

 Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. Konferencja „Medialne wyzwania czasu wojny. Media-Informacja-Dezinformacja-Propaganda” zorganizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Lwowskim Uniwersytetem Narodowy im. Iwana Franki oraz Narodowym Uniwersytetem Politechnika Lwowska.  Tytuł wystąpienia: Twitter pod czy poza kontrolą? Wybrane przykłady dezinformacji.  Bielsko-Biała, 18 listopada 2022.
 2. VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian pod hasłem “Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne”. Tytuł wystąpienia: Dziennikarstwo w czasie konfliktu zbrojnego – studium przypadku kanału Historia Realna w serwisie YouTube. Uniwersytet Warszawski, 18-19 maja 2023.
 3. I Konferencja Naukowa „Pedagogiczne i Techniczne Aspekty Cyberbezpieczeństwa”. Tytuł wystąpienia: Badanie dostępności treści szkodliwych na Discordzie. Kontekst polskiego prawa i ochrony nieletnich. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, 18 stycznia 2024.