Leszek Kania

Tematyka badawcza:

 • Plastyka lubuska

Dzieje plastyki lubuskiej z uwzględnieniem najważniejszych inicjatyw artystycznych – Wystaw i Sympozjów Złotego Grona, Biennale Sztuki Nowej.

 • Marian Szpakowski

Działalność animatorska Mariana Szpakowskiego – Grupa Krąg, Galeria 70.

 • Artyści Zielonej Góry

Opracowywanie szkiców biograficznych twórców z Zielonej Góry.

Wykaz publikacji:

 1. Kania Leszek, Hilary Gwizdała – odcienie życia, [w:] Hilary Gwizdała 1916-1991. Wystawa z okazji 100. Rocznicy urodzin Artysty, oprac. Leszek Kania, Zielona Góra 2016, s. 5- 16.
 2. Kania Leszek, Sztuka współczesna w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jako element kształtowania tożsamości regionalnej, [w:] Ziemia Lubuska – dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2015, s. 333-345.
 3. Kania Leszek, Wystawy i sympozja Złotego Grona w Zielonej Górze (1963-1981) w procesie kształtowania tożsamości kulturalnej Ziemi Lubuskiej, „Ziemia Lubuska” 2015, t. I, s. 107-119.
 4. Kania Leszek, Kazimierz Rojowski (1927-2014), „Studia Zielonogórskie” 2014, t. XX, s. 253- 257.
 5. Kania Leszek, Hilary Gwizdała. Nadworny malarz Zielonej Góry, [w:] Nie wszystek umrę, red. I. Peryt-Gierasimczuk, Zielona Góra 2014.
 6. Kania Leszek, Witold Nowicki Artysta wielu pasji, [w:] Nie wszystek umrę, red. I. Peryt Gierasimczuk, Zielona Góra 2014.
 7. Kania Leszek, Plastyka lubuska w dekadzie lat 70. [w:] Monografia okręgu zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Zielona Góra 2013, s. 31-54.
 8. Gawęda Marta, Kania Leszek, Muzeum artystów 1976-1998. Jan Muszyński dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 151-220.
 9. Kania Leszek, Lubuskie zabytki w sztuce współczesnej, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 371-383.
 10. Kania Leszek, Zabytki Środkowego Nadodrza jako źródło inspiracji współczesnych artystów [w:] Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Zielona Góra 2010, s. 255-261.
 11. Kania Leszek, Sztuka współczesna w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – koncepcje budowania kolekcji, [w:] III konferencja tematyczna, Zbiory i kolekcje sztuki współczesnej na terenie dawnych Ziem Zachodnich, Gorzów Wlkp. 2008, s. 37-48.
 12. Kania Leszek, Sztuka współczesna w pejzażu kulturalnym Zielonej Góry, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 151-166.
 13. Kania Leszek, Marian Szpakowski – Kontynuacja, [katalog wystawy], Zielona Góra 2008. – s. 38.
 14. Kania Leszek, Koncepcje powstawania kolekcji sztuki współczesnej w zielonogórskim muzeum, „Rocznik Lubuski” 2005, t. 31, cz. 1, s. 185-195.
 15. Kania Leszek, Wstęp, [w:] Tomasz Gawałkiewicz – 50 lat z aparatem, [katalog wystawy], Zielona Góra, s. 1.
 16. Kania Leszek, Klemens Felchnerowski: 1928-1980 Klem, [katalog wystawy], Zielona Góra 2005. – s. 131
 17. Kania Leszek, Henryk Krakowiak: Malarstwo, [katalog wystawy], Zielona Góra 2003. – s. 32.
 18. Kania Leszek, Kozłowski Wojciech, Marian Szpakowski – 1926-1983, [katalog wystawy], Zielona Góra 2003. – s. 175.