dr Anitta Maksymowicz

Realizowana tematyka badawcza:

 • Problematyka migracyjna oraz polonijna

XIX- i XX-wieczna polska i niemiecka emigracja zamorska, ze szczególnym uwzględnieniem Australii i Stanów Zjednoczonych. Czyn zbrojny Polonii amerykańskiej podczas I wojny światowej. Działalność polonijnych kobiecych organizacji pomocowych w Stanach Zjednoczonych na rzecz polskich weteranów I i II wojny światowej.

 • Osadnictwo na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej

Migracje ludności na Ziemi Lubuskiej w pierwszych latach po wojnie – przesiedleńcy z Kresów, osadnicy z Wielkopolski i Polski centralnej, dipisi, reemigranci, Sybiracy, mniejszości narodowe i etniczne, etc. Szlaki migracyjne. Procesy osadnicze. Problematyka tożsamości i zakorzenienia pionierów na Ziemi Lubuskiej. Wielokulturowe dziedzictwo pionierów.

 • Historia mówiona (Oral history)

Wywiady narracyjne ze świadkami historii (powojenni osadnicy na Ziemi Lubuskiej).

 • Tożsamość lubuska

Tematyka kulturowo-społecznej odrębności regionu. Problematyka budowania i wzmacnia poczucia tożsamości regionalnej i związku mieszkańców z Ziemią Lubuską. Analiza zmian i tendencji zachodzących w  identyfikacji regionalnej mieszkańców regionu. Społeczeństwo postmigracyjne. Procesy integracyjne i dezintegracyjne.

 • Family history, indywidualne biografie, mikrohistoria

Historia rodzin XIX-wiecznych luteranów (późniejszych emigrantów) z terenów współczesnej Ziemi Lubuskiej na tle szerszej historii i procesów społecznych.

 • Muzealnictwo

Nowe funkcje muzeum i sposoby komunikacji z widzami. Relacje muzeum-publiczność. Muzeum partycypacyjne. Biografie przedmiotów jako nośniki mikrohistorii.

Wykaz publikacji:

 •  monografie i opracowania
 1. Rok 1945 i pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej w relacjach świadków historii, Zielona Góra 2023, – 147 s.
 2. On the Road to Independence. Canadian Stop – Camp Kosciuszko at Niagara-on-the-Lake  (1917-1919), transl. Robert Lamming, Zielona Góra-Nowy Jork 2023. – 76 s.
 3. Agnieszka Wisła, Seria „Heros of Independence”, transl. James Todd, IPN, Warszawa 2022. – 40 s.
 4. Agnieszka Wisła and the Blue Army. The efforts of Polish women in America on behalf of the Polish Volunteers and veterans of World War I,  transl. Albert Juszczak, Nowy Jork-Zielona Góra 2019.  – 303 s.
 5. Agnieszka Wisła, Seria „Bohaterowie Niepodległej”, Warszawa 2018. – 40 s.
 6. W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek: obóz Kościuszko w  Niagara-on-the-Lake (1917-1919), Zielona Góra 2017. – 71 s.
 7. Agnieszka Wisła i działalność Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów Błękitnej Armii, Nowy Jork – Opole 2015. – 273 s.
 8. Prussian Past – Polish Present. Reflections on a South Australian migration story, Adelaide 2014, (wyd. 2 Adelaide 2015; wyd. 3 Adelaide 2016). – 76 s.
 9. Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914, Zielona Góra 2011. – 382 s.
 10. Emigration from the Brandenburg-Silesian-Posen borderland to South Australia in the 19th Century, tłum. Załoga, Zielona Góra 2010. – 101 s.
 11. Auswanderung aus dem brandenburgisch-schlesischen Grenzgebiet nach Südaustralien im 19. Jh., tłum. G. Załoga, Zielona Góra 2009. – 77 s.

 •  artykuły w pracach zbiorowych (w tym publikacje konferencyjne)
 1. Pamięć niesiona przez czas – o współpracy z rodziną państwa Marcinkowskich, [w:] Kolekcja wołyńska ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej, t. 1 – Łuck i okolice na kartach pocztowych i dawnych fotografiach, red. J. Lubas-Wałęcka, Zielona Góra 2023, s. 21-34.
 2. Andrzej Toczewski, [w:] Honorowi Obywatele Miasta Zielona Góra w latach 1993-2023, red. B. Burda, Zielona Góra 2023, s. 331-336.
 3. Zbigniew Czarnuch, [w:] Honorowi Obywatele Miasta Zielona Góra w latach 1993-2023, red. B. Burda, Zielona Góra 2023, s. 50-58.
 4. Grüss Gott, mit hellen Klang heil deutschem Wort und Sang!“ – German music in South Australia in the 19th century, [w:] Musik zwischen Identitätsbewahrung und Akkulturation: Deutsche Musikgeschichte in Übersee / Music Between Identity Preservation and Acculturation: German Music History Overseas, Würzburg 2020, s. 99-112.
 5. From Klemzig to Klemzig: The first Prussian settlers in South Australia, [w:] Off to Sea! German-speaking Emigration from Eastern Europe around 1900, Eastern Europe History Series, Potsdam 2019, s. 8-26.
 6. Rocznicowa wycieczka Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce do Polski w 1927 roku, [w:] Pierwsze dni niepodległości, red. N. Filinowicz, P. Niziołek, Ł. Radulski, T. Wesołowski, Białystok, s. 135-153.
 7. Agnieszka Wisła (1887-1980) i działalność Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, [w:] Diaspora polska w Ameryce, red. R. Raczyński, K. Morawska, Gdynia, s.129-141.
 8. Historyczne związki współczesnej Ziemi Lubuskiej ze Śląskiem/Historische Verbindungen des heutigen Lebuser Landes mit Schlesien, [w:] Typisch Schlesich? Regionalbewusstsein und schlesische Identitäten/Typowo śląskie? Świadomość regionalna i śląskie tożsamości, hrg. Findeisen, Königswinter 2018, s. 94-99.
 9. Współczesna Ziemi Lubuska – echa śląskości i nowa tożsamość/ Das heutige Lebuser Land  Nachklang des Schlesiertums und neue Identitat, [w:] Typisch Schlesich? Regionalbewusstsein und schlesische Identitäten/Typowo śląskie? Świadomość regionalna i śląskie tożsamości, hrg. S. Findeisen, Königswinter 2018, s.100-105.
 10. „Mała Polska” na Antypodach – wizja niespełniona? Pierwsi polscy osadnicy w Australii i ich dziedzictwo współczesne, [w:] Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków: ślady działalności kulturalnej, red. P. Kraszewski, M. Lachowicz i T. Nakoneczny, Poznań 2017, s. 69-82.
 11. „Und ringsherum eine fremde Welt…” – die ersten Nachkriegsjahre im Lebuser Land. Eine Ausstellung im Museum in Grunberg / „A dookoła obcy świat…“ – pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej. Wystawa w muzeum w Zielonej Górze, [w:] Zu Hause und doch fremd. Vom Umgang mit Entwurzelung und Heimatverlust am Beispiel Schlesien, hrg. Findeisen, Königswinter 2017, s. 22-33.
 12. Andrzej Toczewski – człowiek wielu pasji, [w:] Andrzej Toczewski – Twórcy kultury, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s. 3-28.
 13. For the Sake of Abandoned Heroes: Agnes Wisla’s Work for Polish Veterans in the U.S. and in Europe, 1917–1939, [w:] Atlantic Crosscurrents. Women’s Networks in the Long Nineteenth Century, S. Harbert-Petrulionis, J. Nitz, Th. Schoen, Heidelberg 2015, s. 219-231.
 14. Von Klemzig nach Klemzig, [w:] Nach Übersee. Deutschsprachige Auswanderer aus dem östlichen Europa um1900, hrgs. A. Afsari, Potsdam 2015, s. 26-55.
 15. Fragmenty lustra – trzy planowane wystawy stałe w zielonogórskim Muzeum jako odbicie lubuskiej tożsamości, [w:] Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra 2015, s. 367-366.
 16. Zielonogórskie muzeum tożsamości a istota współczesnego muzeum, [w:] Zielonogórskie muzeum tożsamości, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s. 13-41.
 17. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jako muzeum (złożonej) tożsamości, [w:] Ziemia Lubuska – rozważania o historii i tożsamości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Zielona Góra, 2014, s. 95-114.
 18. Nachbarn in der Heimat – Nachbarn in Übersee. Barossa Valley und Clare Valley in Südaustralien als Ansiedlungsorte von Deutschen und Polen aus den drei preußischen Provinzen Brandenburg–Schlesien–Posen im 19. Jahrhundert, [w:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, hrsg. Praszałowicz, A. Sosna, Oldenburg 2013, s. 187-204.
 19. Zielonogórskie koneksje południowoaustralijskiego winiarstwa [w:] Kuleba, Enographia Thalloris, Zielona Góra 2013, s. 1089-1098.
 20. Andrzej Toczewski – Homo creator, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 13-18.
 21. Muzeum tożsamości od 1998. Andrzej Toczewski – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 221-311.
 22. Old places, new names – territorial changes in the Middle Oder Region, [w:] Your ancestors in their social context: proceedings of the 13th Australasian Congress on Genealogy and Heraldry, ed. Jaunay, Adelaide 2012, s. 561-567.
 23. Why Polish Hill River failed to become a “Little Poland” in Australia, [w:] Your ancestors in their social context: proceedings of the 13th Australasian Congress on Genealogy and Heraldry, ed. Jaunay, Adelaide 2012, s. 334-354.
 24. Początki życia na emigracji na przykładzie dwóch pierwszych polskich osad zamorskich Panna Maria w Teksasie i Polish Hill River w Australii Południowej. Analogie i różnice, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 77-98.
 25. Rys biograficzny Andrzeja Toczewskiego, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 19-25.
 26. W cieniu wielkiego eukaliptusa – historia Friedricha Herbiga i Caroline Rattey [w:] Nekielskie olędry: w kręgu pracy, wiary i nadziei, red. J. Osypiuk, Nekla 2012, s. 115-127.
 27. Religijne tło emigracji ze Środkowego Nadodrza do Południowej Australii w XIX wieku, [w:] Przemiany demograficzne w Europie Środkowej od XVIII wieku, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010, s. 217-230.
 28. Z Klemzig do Klemzig. Emigracja z Brandenburgii do Australii Południowej w 1838 roku, [w:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, red. A. Maksymowicz, Sulechów 2019, s. 127-152.
 29. Sukces muzeum – zadowoleni zwiedzający, usatysfakcjonowani muzealnicy [w:] Nowoczesne zarządzanie muzeum, red. J. Czaj, Warszawa 2007, s. 168-177.
 30. XIX-wieczna emigracja z powiatu zielonogórskiego do Australii – jej przyczyny i przebieg oraz początki osadnictwa w nowym kraju, [w:] Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, red. D. Kotlarek, P. Bartkowiak, Zielona Góra 2007, s. 183-197.
 31. Zadania muzeum regionalnego wobec turystów zagranicznych [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2006, s. 51-58.

 • artykuły w czasopismach
 1. Z odlewni w Rosières do odlewni w Zielonej Górze – powojenna reemigracja z departamentu Cher, „Ziemia Lubuska” 2023, t. 9, s. 143-164.
 2. Poniemiecczyzna – nasza ojczyna? O najnowszej książce Zbigniewa Rokity „Odrzania”, „Ziemia Lubuska” 2023, t. 9, s. 225-231.
 3. Wein – von den Ufern der Oder nach Down Under, „Kulturkorrespondenz östliches Europa“, Nr. 1422, November/Dezember 2022, s. 26-29.
 4. LiderWspomnienie o Andrzeju Toczewskim, „Studia Zielonogórskie” 2020, t. 25, s. 193-218.
 5. Wspomnienie o Andrzeju Toczewskim, „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 2020, nr 3-4 (72-72), s. 81-87.
 6. From Klemzig to Klemzig: The first Prussian settlers in South Australia, [w:] Off to Sea! German-speaking Emigration from Eastern Europe around 1900, “Eastern Europe History Series”, Potsdam 2019, s. 8-26.
 7. Agnes Wisla’s and Polish women’s activity for Polish volunteers and Veterans in the U.S.A. and in Europe, 1917-1921, „Rocznik Przemyski”, t. 55, Historia z. 5 (24), s. 143-156.
 8. Kto widział Muskau, ten spojrzał w głąb mojego serca” – Hermann von Puckler-Muskau (1785-1871) i Park Mużakowski, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, t. 15, s. 9-24.
 9. Organizacja pomocy dla osadników w pierwszych latach po wojnie – wybrane zagadnienia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz Wydziałów Opieki Społecznej, „Ziemia Lubuska”, t. 4, s. 123-138.
 10. Eckehardt Gärtner(1925-2018) –  wspomnienie o człowieku dobrym, „Studia Zielonogórskie”, t. 23, s. 199-218.
 11. Wystawa „A dookoła obcy świat…” : pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej jako kanwa scenariusza planowanej ekspozycji stałej poświęconej osadnikom w regionie po 1945 roku, „Studia Zielonogórskie” 2016, t. 21, s. 211-231.
 12. Międzynarodowy projekt „In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” – odsłona lubuska, „Ziemia Lubuska” 2016, t. 2, s. 255-259.
 13. 90 lat tradycji – historia i działalność Korpusu Pomocniczego Pań SWAP w Ameryce, „Polonia Journal” 2016, nr 3-4, s. 113-150.
 14. Ziemia Lubuska i jej historyczne związki ze Śląskiem, „Dolny Śląsk” 2016, nr 19, s. 56-64 .
 15. Karl August „Charles” Moheit – świebodziński poszukiwacz złota w Kalifornii, „Ziemia Lubuska” 2015, t. 1, 259-270.
 16. Bernhard Werner – malarz z Zielonej Góry, „Studia Zielonogórskie” 2014, t. 20, s. 121-141.
 17. Bahnbrecher – preußische Auswanderung aus der Mittleren Oderregion nach Südaustralien im 19. Jahrhundert, „Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ 2013, Bd. 54, Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem östlichen Europa, s. 114-131.
 18. Św. Urban I – patron Zielonej Góry, „Studia Zielonogórskie” 2010, t. 16, s. 53-60.
 19. Emigracja ze Środkowego Nadodrza do Australii Południowej w XIX wieku. Zarys problematyki, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2010, nr 29, s. 141-156.
 20. Abraham Scultetus (1566-1625) – teolog z Zielonej Góry, „Studia Zielonogórskie” 2009, t. 15, s. 277-286.
 21. Bartholomaeus Pitiscus (1561-1613) – przyczynek do biografii matematyka i teologa, „Studia Zielonogórskie” 2009, t. 15, s. 287-290.
 22. Badania nad strukturą demograficzną i społeczno-zawodową emigracji ze Środkowego Nadodrza do Południowej Australii w XIX wieku, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 69-81.
 23. Muzeum – miejsce przyjazne dla zwiedzających, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 53-60.
 24. Współpraca zagraniczna Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1998-2008, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 211-218.
 25. Johann Friedrich Herbig – zielonogórzanin w Australii, „Studia Zielonogórskie” 2007, 13, s. 95-102.
 26. Emigracja religijna z powiatu zielonogórskiego do Południowej Australii w latach 1838 – 1844, „Studia Zielonogórskie” 2006, t. 12, s. 27-40.
 27. Park Mużakowski/Muskauer Park – polsko-niemiecki zabytek na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, „Rocznik Lubuski” 2005, t. 31, cz. 1, s. 273-279.

 • inne publikacje (wstępy, wywiady, foldery i katalogi wystaw, recenzje, bibliografie, etc.):
 1. Trwanie i ciągłość – obchodach jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów prof. Czesławem Osękowskim rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska” 2023, t. 9., s. 7-20.
 2. Chodzi o to, by się dostrzegać nawzajem. O lubuskości, poniemieckości i  przewiezionych tradycjach z dr. hab. Marcelim Tureczkiem rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska”, t. 7, s. 7-28.
 3. Wstęp, [w:] Małgorzata Ziemska, O wołyńskich Strzelcach. W setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu, Zielona Góra-Nowy Jork, s. 9-11.
 4. WstępI zakończenie(wspólnie z Dariuszem Dolańskim), „Studia Zielonogórskie” 2020, t. 25, s. 9-11.
 5. Każdy nosi w sobie syntezę doświadczeń poprzednich pokoleń – z dr. Andrzejem Toczewskim o jego projektach związanych z lubuską tożsamością rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska”, t. 6, s. 7-19.
 6. Rok 1945(fragment tekstu Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra. Region lubuski), [w:] Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, s. 14-17.
 7. Stabilizacja społeczna dokonywała się również dzięki Kościołowi – o roli Kościoła i początkach powojennej administracji kościelnej na Ziemi Lubuskiej z biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeuszem Lityńskim rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska”, t. 4, s. 7-19.
 8. Dojrzałość do samodzielności – o Ziemi Lubuskiej, powstaniu województwa lubuskiego i współpracy euroregionalnej z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesławem Fiedorowiczem rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska”, t. 3, s. 9-30.
 9. Wartość wspólnoty. O tożsamości lubuskiej z Andrzejem Toczewskim rozmawia Anitta Maksymowicz, [w:] Andrzej Toczewski, Zielona Góra 2015, red. A. Maksymowicz, s. 28-46.
 10. Wstęp [w:] D. Kotlarek, Bibliografia „Studiów Zielonogórskich”, Zielona Góra 2015, s. 5-6.
 11. Wstęp, [w:] Zielonogórskie muzeum tożsamości, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s. 7-11.
 12. Wstęp, „Ziemia Lubuska”, t. 1, Zielona Góra 2015, s. 9-10.
 13. Region lubuski ma ogromny potencjał. O tożsamości i rozwoju Ziemi Lubuskiej z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak rozmawia Anitta Maksymowicz, „Ziemia Lubuska”, t. 1, Zielona Góra 2015, s. 11-15.
 14. Jestem entuzjastą Lubuszczyzny… o zawiłościach lubuskiej tożsamości ze Zbigniewem Czarnuchem rozmawia Anitta Maksymowicz, [w:] Zbigniew Czarnuch, red. E. Ćwilińska, Zielona Góra 2014, s. 23-40.
 15. W Gruenbergu na Antypodach, [folder do wystawy], Zielona Góra 2014, 16 s.
 16. Z Wołynia do Zielonej Góry ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego, [folder do wystawy], Zielona Góra 2014, 8 s.
 17. 17 lat „Studiów Zielonogórskich”, „Studia Zielonogórskie” 2012, t. 18, s. 9-13.
 18. Bibliografia publikacji naukowych wraz z ważniejszą publicystyką dr. Andrzeja Toczewskiego, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 28-35.
 19. O tożsamości lubuskiej z dyrektorem Andrzejem Toczewskim rozmawia Anitta Maksymowicz, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 312-322.
 20. „Henry van de Velde w Polsce. Architektura wnętrz sanatorium w Trzebiechowie”, [recenzja publikacji], „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”, t. VII,  Zielona Góra 2008, s. 281-283.

 • redakcja prac zbiorowych
 1. „Ziemia Lubuska” 2022, t. 8, – 305 s.
 2. „Ziemia Lubuska” 2021, t. 7, – 328 s.
 3. „Studia Zielonogórskie” 2020, t. 25, – 317 s.
 4. „Ziemia Lubuska” 2020, t. 6, – 210 s.
 5. „Ziemia Lubuska” 2019, t. 5, – 268 s.
 6. „Ziemia Lubuska” 2018, t. 4, –286 s.
 7. „Ziemia Lubuska” 2017, t. 3, – 284 s.
 8. „Ziemia Lubuska” 2016, t. 2, – 284 s.
 9. „Ziemia Lubuska” 2015, t. 1, – 330 s.
 10. Andrzej Toczewski, seria: Twórcy zielonogórskiej kultury, Zielona Góra, 2015, 60 s.
 11. Zielonogórskie muzeum tożsamości, Zielona Góra 2015, 149 s.
 12. (wspólnie z: Arkadiusz Cincio) Muzeum w Zielonej Górze  1922-2012, Zielona Góra 2012,  348 s.
 13. Historia – Kultura – Muzeum, Zielona Góra 2012, 504 s.
 14. Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, Sulechów-Zielona Góra 2009, 255 s.

 Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. XVII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen, „Fürstenwalde und Międzyrzecz. Kunst und Kultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im deutsch-polnischen Grenzraum an der Mittleren Oder“. Organizatorzy: Universität Siegen, Uniwersytet Wrocławski, Beeskow, 23.09.2021. Referat pt. Auswanderung aus der Neumark nach Südaustralien im 19.Jh.
 2. Polsko-niemieckie warsztaty „O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza nad Odrą Środkową w dobie nowoczesności”. Organizator: Europejski Uniwersytet Viadrina, Słubice, 14.09.2021. Referat pt. Prezentacja XIX- i XX-wiecznych migracji na wystawie stałej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
 3. Konferencja naukowa „Ziemia Lubuska w latach 1950 -1975”. Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Instytut Pamięci Narodowej, Zielona Góra, 13.11.2019. Referat pt. „Nad Odrą czujnie trzymać straż, w pracy dokonać cudów” – działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na terenie Ziemi Lubuskiej.
 4.  Konferencja naukowa „Rola muzeów w kształtowaniu tożsamości regionalnej”. Organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu, Poznań, 11.10.2019. Referat pt. Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – wątek czy osnowa kształtowania regionalnej tożsamości?
 5.  International Conference “For Your Freedom and Ours: Polonia and the Struggle for Polish Independence”. Organizator: Daemen College, Buffalo (NY, USA), 22-23.09.2018. Referat pt. Agnes Wisla’s and Polish Women’s Activity for Polish Volunteers and Veterans in the U.S.A. and in Europe (1917-1939).
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”. Organizator: Muzeum Historii Polski, Warszawa, 13-14.06.2018. Referat pt. Agnieszka Wisła (1887-1980) – organizatorka, działaczka, społeczniczka z Chicago.
 7. Konferencja naukowa „Pierwsze dni niepodległości”. Organizatorzy: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Podlaskie, Białystok, 14-16.03.2018. Referat pt. Rocznicowa wycieczka Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce do Polski w 1927 roku.
 8.  Konferencja naukowa „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? – Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”. Organizatorzy: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, 6-7.11.2017. Referat pt.  Bieda na Ziemi Lubuskiej w pierwszych powojennych latach.
 9.  Konferencja „Emigracja zarobkowa z Polski do Francji od 1919 roku do współczesności”. Organizator: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 24.10.2017. Referat pt. Polska społeczność w Rosières.
 10.  Międzynarodowa konferencja „Polacy i diaspora w Ameryce Północnej”. Organizator: Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia, 21-23.09.2017. Referat pt. Agnieszka Wisła i działalność Korpusu Pomocniczego Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
 11. Seminarium „Założenia pałacowo-parkowe jako element dziedzictwa krajobrazu Środkowego Nadodrza. Organizator: Fundacja Pałac Bojadła, Bojadła, 9.09.2017. Referat pt. „Kto widział Muskau, ten spojrzał w głąb mojego serca” – książę Hermann von Pückler-Muskau i Park Mużakowski jako „krajobraz duszy”.
 12. Niemiecko-polska konferencja „Obcy w swoim domu. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska”. Organizator: Haus Schlesien in Königswinter, Königswinter (Niemcy), 22-25.01.2017. Referat pt. Założenia i recepcja wystawy „A dookoła obcy świat…”.
 13. Konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku, Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 11.09.2015. Referat pt. Fragmenty lustra – trzy nowe wystawy stałe w zielonogórskim Muzeum jako odbicie lubuskiej tożsamości.
 14. IV Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Polonijna „Wschodnie i zachodnie szlaki migracyjne Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne”. Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 20-21.11.2014. Referat pt. “Mała Polska” na Antypodach – wizja niespełniona.
 15. Konferencja naukowa „Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni”. Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 27.02.2015.  Referat pt. Szlakiem represji. Edmund Maksymowicz – z Polskiej Odrodzonej Armii Krajowej do kopalni.
 16. International Conference “Intercontinental Cross-Currents: Women’s Networks across Europe and the Americas (1776-1939)”.. Organizatorzy: Penn State University Altoona (USA), MartinLutherUniversität Halle-Wittenberg, Lutherstadt-Wittenberg (Niemcy), 5-7.12.2013. Referat pt. For the Sake of Abandoned Heroes: Agnes Wisla’s Activity for Polish Veterans in the U.S.A. and in Europe (1917–1939).
 17. Konferencja „Żydzi w historii pogranicza polsko-niemieckiego”. Organizatorzy: Instytut Historii  UZ, Towarzystwo Studiów Łużyckich, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, PTH Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra, 4-5.06.2013. Referat pt. W poszukiwaniu minionego czasu – Internet jako narzędzie do badań historii Żydów.
 18. Internationale Tagung „Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem östlichen Europa“. Organizatorzy: Kommision für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa, Oldenburg (Niemcy), 14-16.11.2012. Referat pt. Bahnbrecher – preußische Auswanderung aus der mittleren Oder-Region nach Südaustralien im 19. Jahrhundert.
 19. 13th Australasian Congress on Genealogy and Heraldry “Your Ancestors in their Social Context”. Organizator: South Australian Genealogy & Heraldry Society, Adelaide (Australia), 28-31.03.2012. Referat pt. Why Polish Hill River did not become a “Little Poland” in Australia.
 20. 13th Australasian Congress on Genealogy and Heraldry “Your Ancestors in their Social Context”. Organizator: South Australian Genealogy & Heraldry Society, Adelaide (Australia), 28-31.03.2012.Referat pt. Old places, new names – territorial changes in the Middle Oder Region.
 21. Międzynarodowa konferencja „Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość/Deutsch-polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart“. Organizatorzy: Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 5-8.12.2010. Referat pt. Sąsiedzi w kraju, sąsiedzi za morzem… Barossa Valley i Clare Valley w Australii Południowej jako miejsca osadnictwa Niemców i Polaków.
 22. Sesja naukowa „Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku”. Organizatorzy:  Gmina Sulechów, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonek Górze,  Sulechów, 3.07.2009.   Referat pt. Z Klemzig do Klemzig. Przebieg emigracji z Brandenburgii do Australii Południowej w 1838 roku.
 23. Internationale Nachwuchstagung „Schlesien als Anliegen einer Deutsch-polnischen Regionalgeschichte“. Organizatorzy: Historische Kommission für Schlesien und das Schlesische Museum zu Görlitz, Görlitz (Niemcy), 23.10.2008. Referat pt. Auswanderung aus dem schlesisch-brandenburgischen Grenzgebiet nach Südaustralien im 19. Jahrhundert.
 24. Konferencja naukowa „Przemiany demograficzne Europy Środkowej od XVIII wieku”. Organizator: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 23.10.2008. Referat pt. Religijne tło emigracji ze Środkowego Nadodrza do Australii Południowej w połowie XIX wieku.
 25. Konferencja naukowa „Zielona Góra na przestrzeni dziejów”. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zielona Góra 21.11.2007.   Referat pt. XIX – wieczna emigracja z powiatu zielonogórskiego do Południowej Australii – jej przyczyny i przebieg oraz początki osadnictwa w nowym kraju.
 26. Polsko-niemiecka konferencja naukowa „Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie”. Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 13-15.10.2005. Referat pt. Zadania muzeum regionalnego wobec turystów zagranicznych.

Organizacja i współorganizacja konferencji:

 1. „Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni”, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 27.02.2014 [współpraca przy organizacji].
 2. „Lubuskie miejsca pamięci w procesie edukacji szkolnej”, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 20.09.2011 [współpraca przy organizacji, moderator konferencji].
 3. „Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku”, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i Gmina Sulechów, Sulechów 3.07.2009 [jako główny organizator].
 4. „Przesiedleni i wypędzeni”, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2007 [współpraca przy organizacji].
 5. „Public Relations i marketing w instytucji muzealnej”, warsztaty, Nederlandse Museumvereniging i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006 [jako główny organizator oraz trener].
 6. „Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie”, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 13-15.10.2005 [współpraca przy organizacji].